Amta mot Facebook

Annonse
Nesodden kommunes sider på Facebook.

Nesodden kommune velger Facebook fremfor Akershus Amtstidende når de skal skape dialog med sine innbyggere.

Avtroppende ansvarlig redaktør Anders Nyland forteller at det er et problem at Amta ikke er foretrukken arena for debatt i lokalmiljøet.

I en bacheloroppgave ved Journalistutdanninga ved Høgskolen i Oslo forteller Akershus amtstidende og Sarpsborg arbeiderblad om utfordringer og gevinster ved å satse på debatt og brukergenerert stoff på lokalavisas nettsider.

Annonse

– Amta har ikke vært på høyden når det gjelder å trekke lokal debatt inn i avisa, sier Erling Brøndmo hos A-pressen Interaktiv.

Han forteller at mange nettredaksjoner og nettansvarlige sliter fordi man ikke får med seg ledelsen i avisa. Det er ingen arena i lokalavisa for å diskutere nett ­ i motsetning til de store riksavisene.

– Klikk og brukere på nett kan måles i reell tid ­ men mange redaktører og vaktsjefer sier at de ikke har tid til å lese denne statistikken, forteller Brøndmo.

Det handler om arbeidsplasser

– Ultralokal nettsatsing redder arbeidsplasser i A-pressen, sier Erling Brøndmo.

– Brukerskapt innhold har gitt Stjørdalens blad annonseinntekter på nett og det har gitt godt og billig
stoff til papiravisa, forteller han.

Lokalavisene sliter fortsatt med å finne sin plass på nettet og å finne en god rollefordeling mellom gamle og nye medier. Én strategi for å øke inntjeningen er å ekspandere på flere plattformer, og de fleste medier er nå organisert som multimediebedrifter.

En parallell strategi er å satse på brukergenerert innhold og interaktivitet. Origo er A-pressens svar.

Til ungdommen

Origo har en voksende medlemsmasse – ­ men en voksen medlemsmasse. Å nå ungdom har alltid vært lokalavisenes problem.

Dette er en utfordring for A­-pressen og en utvikling som ikke passer med Brøndmos ønske om å bruke Origo til å fenge ungdommen.

Anders Nyland er i minst like stor grad redd for å distansere seg fra de eldre leserne, som ofte ikke er på nett.

– Lokalavisa kan ikke ekskludere folk, sier Anders Nyland.

Amta forteller at de får sinte telefoner fra enkelte lesere om de oppdager at enkelte avstemninger og debatt foregår kun på nett og ikke i papiravisa – da føler de seg utestengt.

Erling Brøndmo i API mener at lokalavisa på nett er et marked for eldre. Eldre føler seg mer hjemme med lokalavisa på nett. Når de prøver seg fram på nett så prøver de den trygge lokalavisa, mener han.

Les rapporten

Bacheloroppgaven er skrevet av Terje Karlsen og kan lastes ned her.

Oppgaven er et studie i lokalavisers satsing på brukergenerert innhold på nett og gir et lite innblikk i de vurderinger som gjøres i prosessen med å hente inn og benytte dette stoffet. Hvorfor ønsker aviser og mediekonsern å satse på brukergenerert stoff?

Hva er de største og viktigste redaksjonelle og innholdsmessige gevinstene og utfordringene som lokalavisene møter innenfor dette feltet?

Annonse