Redd Barna forteller: Korona er en katastrofe for jenter og kvinner verden over

Annonse

Millioner av uønskede graviditeter, mer kjønnsbasert vold og høyere skolefrafall for jenter kan bli effektene av koronanedstengingene, varsler Redd Barna.

zanzibar-4727962_1920
Mange jenter i Afrikanske land vil ikke vende tilbake på skolen når de begynner å åpne igjen etter korona. Her fra Zanzibar. Bilde: Pixabay

– Pandemier, sånn som vi så fra ebola, påvirker menn og kvinner og gutter og jenter forskjellig. Veldig ofte forsterkes de eksisterende kjønnsulikhetene, og det blir mer diskriminering, sier leder for barns beskyttelse, helse og ernæring i Redd Barna, Hanne Lotte Moen til Transit magasin.

Tirsdag la FN frem tall på hva koronanedstengingene kan føre til for jenter og kvinner rundt om i verden. Funnene var nedslående. Koronaviruset bringer allerede med seg sykdom og død, mens smittebegrensningstiltakene har ramponert lands økonomier og ført til at millioner av mennesker står uten jobb og inntekt.

Annonse

Nå viser FN-undersøkelsen, utført sammen med Avenir Health, amerikanske John Hopkins University og australske Victoria University, at ringvirkningene av nedstengingene vil treffe jenter og kvinner ekstra hardt.

«En seks måneder­­–lang nedstenging kan bety at 47 millioner kvinner i lav- og mellominntektsland ikke kan bruke moderne prevensjonsmidler, noe som anslås å føre til syv millioner uplanlagte graviditeter. En nedstenging på seks måneder kan også føre til 31 millioner flere tilfeller av kjønnsbasert vold», skriver FNs befolkningsfond på sine nettsider om funnene i studien.

Uønskede graviditeter og manglende helsetilbud

Dette stemmer med inntrykket Redd Barna har fra sitt arbeid.

– Når alt stenges ned blir det enda vanskeligere for jenter å gå til et helsesenter for å få prevensjon og abort, eller oppfølging under svangerskap, sier Moen.

– Prevensjon blir heller ikke produsert, og det er problemer med å distribuere det. Dette vil ramme ungdom og unge jenter ekstra hardt. Det blir flere uplanlagte graviditeter og mange vil få barn. Men noen vil også prøve å ta abort på en utrygg måte – som er en veldig utbredt dødsårsak blant mange unge jenter.

IMG_9295
Leder for barns beskyttelse, helse og ernæring i Redd Barna Hanne Lotte Moen (t.v.), her i Nicaragua, forteller at jenter og kvinner kommer blir rammet spesielt hardt av de globale tiltakene for å begrense smitte. Bilde: Privat

Årlig utføres det rundt 25 millioner utrygge aborter, hvorav syv millioner fører til så store problemer at det er behov for sykehusinnleggelse. Utrygge aborter er særlig et problem i mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika, opplyser Verdens helseorganisasjon WHO i et informasjonsskriv.

Men koronanedstengingene er også et problem for kvinner som vil eller må ta sikte på å fullføre graviditeten. Manglende tilgang til helsehjelp under og etter svangerskapet og fødsel kan føre til komplikasjoner for både den gravide og barnet.

Andre koronarestriksjoner gjør også situasjonen ekstra vanskelig. I et forsøk på å begrense smittespredningen innførte Uganda 30. mars et forbud mot all reisevirksomhet – også private reiser i egen bil. Tvunget til å måtte prøve å gå til sykehus og helseklinikker har kvinner endt opp med å måtte føde langs veien. Flere har dødd som følge av dette, forteller nyhetsbyrået Reuters.

Kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep

Det er imidlertid ikke bare når det gjelder reproduktiv og seksuell helse at kvinner og jenter har andre problemer enn menn og gutter. De økonomiske krisene som nå rammer flere land har omfattende konsekvenser. Og i en tid preget av massepermitteringer og oppsigelser, samtidig som folk er tvunget til å holde seg innendørs, har mange familier det vanskelig.

– Det er mer stress, folk kommer seg ikke på jobb eller skole, og mange har en vanskelig økonomisk situasjon. Og da vet vi jo at vold i hjemmet øker enormt, sier Moen.

– Og dette med kjønnsperspektiv er viktig. Jenter har særlig risiko for å bli utsatt for seksualisert vold og overgrep.

Volden og overgrepene mange kvinner opplever gjennom koronaepidemien har fått mye internasjonal oppmerksomhet, og er et globalt fenomen.

«Under nedstenging for Covid-19 møter mange kvinner vold der de skulle vert tryggest: sitt eget hjem», tvitret FNs generalsekretær António Guterres tidligere i april. «Jeg oppfordrer alle lands myndigheter til å sette sikkerheten til kvinner først i responsen på pandemien».

Men i fattige land kan problemet bli enda mer vedvarende, fordi smittespredningen kan bli vanskelig å få under kontroll i tett befolkede områder uten tilstrekkelig mulighet til håndvask eller for folk å holde avstand. I tillegg er det ofte allerede begrensede hjelpetilbud på disse stedene.

Jenters utdanning velges bort

Utbredt jobbløshet i land hvor mange allerede sliter med å få endene til å møtes vil også sette en stopper for utdanningsmulighetene til mange jenter.

– Mange skoler er stengt og barna lærer ikke. Men vi frykter også at mange barn ikke vil komme tilbake på skolen, fordi familier med lite ressurser ofte ikke prioriterer jenter. Med ebola så man at jenter var de siste til å komme tilbake på skolen, sier Moen.

– Og på grunn av økt fattigdom vil vi dessverre også se en økning i barneekteskap, fordi det er en ekstra munn og mette og mange ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine, sier hun.

Også Unesco og Plan har slått alarm om effektene av stengte skoler på jenters utdanningsmuligheter og frafallet som forventes å se når de på nytt kan åpnes igjen.

Mange jenter «vil aldri komme tilbake på skolen. Utdanningstiltak må prioritere behovene til jenter i tenårene, eller risikere å reversere tjue års framskritt innen jenters utdanning», skrev organisasjonene 31. mars i en pressemelding.

En oppfordring til norske myndigheter

Selv har Redd Barna startet opp programmer for fjernundervisning gjennom internett, der det er tilgjengelig, og radio på mer avsidesliggende steder. Men Moen håper nå at tiltak for å få jenter tilbake på skolen vil prioriteres i det internasjonale bistandsarbeidet til land som Norge.

– Hvis vi skulle oppfordre norske myndigheter til noe ville det vært for Erna Solberg og regjeringen å gå i bresjen for en tilbake til skolen-kampanje, med særlig fokus på jenter, sier Moen.

– Men overordnet er det viktig å jobbe med likestilling, og alt vårt arbeid må sees i lys av likestilling. Sånne pandemier og kriser vi er oppe i nå påvirker også gutter og menn negativt, men det forsterker i tillegg de ulikhetene som ofte er i samfunnet, sier hun, og legger til:

– Vi må vite hvordan det påvirker gutter og jenter forskjellig, og sette inn tiltak basert på det, slik at vi når alle på en god måte.


Vi ønsker å produsere MER global journalistikk. Våre abonnenter er våre beste støttespillere. Sikre deg tilgang til alt innhold ved å tegne abo her nå:

Annonse

1 kommentar

Legg igjen en kommentar