Redd Barna forteller: Korona er en katastrofe for jenter og kvinner verden over

Millioner av uønskede graviditeter, mer kjønnsbasert vold og høyere skolefrafall for jenter kan bli effektene av koronanedstengingene.