Kristiansand markerer 70-årsjubileet for Den europeiske menneskerettskonvensjon med digital konferanse

Annonse

Konferansen arrangeres i anledning Den europeiske menneskerettskonvensjonens 70-årsjubileum. I tillegg til kommunen er det lokale aktører som Kilden og Arkivet som står bak arrangementet.

Torbjørn Jagland deltar på jubileumskonferansen. Dette bildet er fra 2016. Foto: Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Konferansen arrangeres i samarbeid med Europarådet, Cultiva, Arkivet freds- og menneskerettssenter og Kilden teater og konserthus på selve Europadagen – 5. mai 2020.

Blant konferansens deltakere er presidenten i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg Linos-Alexandre Sicilianos, tidligere generalsekretær i Europarådet og statsminister Thorbjørn Jagland og tidligere statsminister Carl Bildt.

Annonse

Torbjørn Jagland var selv generalsekretær i Europarådet fra 2009 til september 2019.

Internasjonalt samarbeid mot polarisering

Wenche P. Dehli (Foto: Svein Tybakken/Marte Krogstad, Kristiansand kommune).

– For oss i Kristiansand kommune er det viktig å være en tydelig nasjonal stemme når det gjelder sentrale verdier som menneskerettighetene, understreker direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune Wenche P. Dehli på kommunens nettside.

– I løpet av 2019 erfarte byen vår hvilken effekt hatkriminalitet og polarisering kan få, og dette er en fin anledning til å delta i det europeiske samarbeidet for å motvirke slike trender, opplyser Dehli.

Kristiansand har blant annet blitt åsted for flere nasjonalistiske og Islam-fiendtlige markeringer de siste årene. I september i fjor ble blant annet tre medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelse dømt for å ha hengt opp bannere med hakekors flere steder i byen, skriver Filter nyheter.

Rettigheter på bekostning av hverandre

Dagens menneskerettighetskonferanse tar for seg ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter – tema det ofte oppstår spenninger innimellom.

Jan Oddvar Skisland (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)

– Demokrati og rettigheter i hverdagen er helt avgjørende for utviklingen av samfunnet. Nye tider gir nye utfordringer som vi også må møte, understreker ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland på kommunens nettside.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble vedtatt i 1950, og Norge ratifiserte avtalen to år senere. Avtalens hovedfokus gjelder grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, forbud mot tortur, tanke-, religion- og ytringsfrihet, og forbud mot diskriminering.

Konferansen arrangeres av lokale aktører, som Kilden teater- og konserthus, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Europarådet, 


Sørg for å være oppdatert på siste nyheter og reportasjer fra Transit, om menneskerettigheter og internasjonale spørsmål. Tegn abonnement her:

Annonse

Legg igjen en kommentar