Ulike sannheter om Syria: Mediebildet av angrepet i Douma sett fra fire land

I alle kriger legger partene stor vekt på å kontrollere mediebildet gjennom propaganda, psykologisk krigføring og desinformasjon.