Hva er Roe vs. Wade?

I 50 år har en høyesterettsdom sikret amerikanske kvinners rett til abort. Men dommen har alltid vært kontroversiell. Jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl forklarer Roe vs. Wade.