Gjeldsbrevet

SLUG jobber for sletting av illegitim gjeld, retningslinjer for ansvarlig utlån, og at gjeldsslette og nye lån ikke betinges av skadelige kondisjonaliteter. Følg SLUGS podkast Gjeldsbrevet her.


Facebook


Twitter