Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Levanten.no

Levanten.no er et prosjekt som ble startet sommeren 2018. Målet er å skrive nyanserte innlegg og artikler om politikk og samfunnsliv i Midtøsten, som samlet defineres som Levanten: Syria, Irak, Palestina, Israel, Libanon og Jordan. Alle i redaksjonen for nettstedet Levanten.no har bakgrunn fra Midøstenstudier og har bodd ulike steder i regionen over lengre tid.

SISTE NYTT