Forretningsutvikler – lokalt solenergiselskap i Malawi

  Nettside vestlandfylke Vestland fylkeskommune / Flora VGS

  Flora Vidaregåande Skule samarbeider med Youth Code (tidlegare Nkhotakota Youth Organisation- NYO) om fleire entreprenørskapsprosjekt i Nkhotakota District i Malawi. Skulen har arbeid med desse prosjekta sidan 2012. Gjennom Norec (tidlegare Fredskorpset) får vi finansiert samla to stillingar som skal støtte utviklinga gjennom sin kompetanse. Målet vårt er å skape økonomisk bærekraft i prosjekta våre og betre levevilkåra og miljøet for innbyggarar i Nkhotakota. Vi er på god veg, men det nok av utfordringar å ta i frå. Frå 14. februar 2023 treng vi driftige personar som kan ta til i dette arbeidet.

  Gjennom samarbeidet vårt er det og ein kopling til solenergiselskapet Kumudzi Kuwale Limited (KKL).

  Kumudzi Kuwale betyr «Bringing Light to the Villages» i Chichewa, det mest talte språket i Malawi, og er et sosialt profittselskap registrert under Malawi Companies Act. Selskapet ble registrert i august 2013. Det som startet som et prosjekt for solenergi og fornybar energi i 2013, har raskt vokst til en av selskapets som leverer fornybar og rimelig strøm og lys, og gjør dette gjennom sine tre forretningsenheter for solenergi; installasjoner, ladestasjoner og butikker. I tillegg introduserte Kumudzi Kuwale Limited en annen forretningsenhet, vannbrønner, der den tar sikte på å gi tilgang til rent og pålitelig vann til landlige malawierere, i tillegg til å tilby solar vanning og solenergi vannpumpeløsninger til de som trenger dette. Til dette arbeidet søker vi Business Development Manager som kan bistå i utvikling av selskapet.

  Malawi vert ofte referert til som «The warm heart of Africa» er kjend for sitt vennlege folk og for ei stor vidde i naturopplevingar. Nkhotakota District har 350,000 innbyggarar og ligg ved breidda av Lake Malawi, Afrikas 3. største innsjø. I kommunesenteret som ligg ved innsjøen bur det kring 35,000 innbyggarar, der er ein innhaldsrik marknad, restaurantar, butikkar og kort veg til lodgar med flotte strender. Deltakarane disponerer eigen bustad.

  Arbeidsoppgåver

  • støtte KKL til å utvikle og implementere vekststrategier og planer
  • Administrere og beholde relasjoner med eksisterende KKL og potensielle kunder
  • støtte KKL i ressursmobilisering
  • sørge for at KKL rekrutterer lærlinger som uteksamineres ved YouthCode Vocational Skills Center
  • hjelpe KKL med å identifisere forretningsmuligheter og levedyktige inntektsstrømmer.
  • identifisere og kartlegge forretningsstyrke og kundebehov
  • bidra til å følge bransjetrender både lokalt og internasjonalt for å hjelpe KKL til å forbli relevant og konkurransedyktig i bransjen.
  • hjelpe til med å utarbeide og gjennomgå forretningskontrakter.
  • arbeide for å styrke samarbeidet mellom KKL og YouthCode.
  • hjelpe til med vedlikehold og styrking av relasjoner med potensielle og eksisterende kunder ved KKL.
  • gi råd til toppledelsen i spørsmål om effektiv drift, planlegging og kontroll.
  • utarbeide månedlige rapporter

  Etter nærare avtale kan vi formidle kontakt med KKL for nærare spørsmål om stillinga.

  Kvalifikasjonar

  • Relevant utdanning eller erfaring knytt til eit eller fleire av fagfelta; entreprenørskap, økonomistyring, rettleiing, rådgjeving. Det er viktig med noko kjennskap til områda som KKL jobbar innanfor.
  • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
  • God engelsk munnleg og skriftleg.
  • Alder 18-35 år, jfr. Norec sine retningslinjer.
  • Framlegge godkjent politiattest ved oppstart av arbeidsforholdet.

  Personlege eigenskapar

  • Evne til å sjå moglegheiter og eit positivt livssyn.
  • Resultatorientert med handlekraft.
  • Systematisk og fleksibel med evne og vilje til å tilpasse seg ein ny kultur.
  • Evne til å motivere seg sjølv og andre, også i motgang.

  Vi tilbyr

  • Kontrakt på 13 mnd, oppstart i Februar 2023.
  • Krav om deltaking på førebuingskurs (1 veke) før oppstart i regi av Norec.
  • Løn etter Norec sine satsar, kring 20,000 kr per mnd.
  • Dekt reiseutgifter, bustad og forsikringar i Malawi.
  • Atterhald om finansiering frå Norec.
  • Meir informasjon får du hos Tine Holvik (97168809).
  • Send søknad og CV på engelsk
  Søknadsfrist: 17.11.2022
  Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
  Stad: Florø og Malawi
  Stillingstittel: Forretningsutvikler – lokalt solenergiselskap i Malawi
  Heiltid / Deltid: Heiltid
  Stillingsprosent: 100

  To apply for this job please visit 240010.webcruiter.no.