Praktikantopphold ved ambassaden i Havanna – høst 2023

  Nettside Den norske ambassaden i Havanna

  Ledige praktikantstillinger ved ambassaden i Havanna høsten 2023

  Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til to studenter for seks måneder, med tiltredelse 1. august 2023. Søknadsfrist er 11. april.

  Som studentpraktikant i Havanna får du et verdifullt innblikk i hvordan det er å arbeide ved en utenriksstasjon i en spennende og fargerik karibisk by. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba og de øvrige landene i embetsdistriktet, som inkluderer 12 land i Karibia: Haiti, Den dominikanske republikk, Jamaica, Trinidad og Tobago, Antigua & Barbuda, Grenada, Bahamas, Barbados, St. Lucia, St Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadinene og Dominica.

  Arbeidsoppgaver

  Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en utenriksstasjon. Praktikanten er en viktig del av ambassaden og må regne med å utføre varierte arbeidsoppgaver. Blant arbeidsoppgavene inngår blant annet kommunikasjons- og informasjonsarbeid, arbeid innen konsulær- og utlendingsfeltet, politisk og økonomisk informasjonshenting og –rapportering, forberedelser og gjennomføring av arrangementer, samt andre administrative oppgaver, blant annet innen arkiv. Praktikanten har også en viktig rolle i ambassadens bilaterale kultursamarbeid.

  Kvalifikasjoner

  Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, interesse for kultur og gode samarbeidsevner. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaringer fra regionen, samt meget gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk, engelsk og spansk.

  Det er et krav at kandidatene har status som student på det tidspunktet de er praktikant. Kandidater som har en fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Som hovedregel skal kandidater som har fullført en mastergrad ikke vurderes, med mindre de har videre studier (doktorgrad) planlagt.

  Praktiske opplysninger

  Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 14.250 NOK pr. måned, utbetalt på norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter.

  Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er medlem i norsk folketrygd (NAV). Det anbefales å søke om medlemskap i NAV så tidlig som mulig da behandlingstiden er opp mot tre måneder.
  • Er i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) eller har planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

  Søknadsprosedyre

  Søknad og CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser sendes elektronisk til emb.havana@mfa.no med kopi til tiril.ruud.pisani@mfa.no innen utgangen av 11. april. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn. Spesifiser ditt spansknivå i søknaden.

  De av kandidatene som blir innkalt til intervju kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til følgende:

  Ambassadesekretær Erlend Skutlaberg: erlend.skutlaberg@mfa.no

  Studentpraktikant Erik Elias Sandsberg Dybdahl: erik.elias.sandsberg.dybdahl@mfa.no

  Studentpraktikant Tiril Ruud Pisani: tiril.ruud.pisani@mfa.no

  Det understrekes at søkere må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold vil måtte kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse ikke vil bli dekket i slike situasjoner.