Praktikantopphold ved ambassaden i Praha, vår 2024

  Nettside NorAmbCZ Den norske ambassaden i Praha

  Den norske ambassaden i Praha søker studentpraktikant for våren 2024.

  Søknadsfrist er 2. oktober 2024.

  Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på en ambassade, få en smakebit på arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Ambassaden i Praha tar imot en praktikant hvert vår- og høstsemester. Praktikantoppholdet varer i opptil seks måneder.

  Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, oppgaver relatert til kultursamarbeid og næringsfremme. Praktikanten vil videre bli involvert i ambassadens arbeid med utadrettet kommunikasjon, inkludert å oppdatere og skrive saker til ambassadens Facebook-side, Instagram og hjemmeside, delta på møter og seminarer, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), og tilrettelegge for besøk og arrangementer.

  Gjennom tilbakemeldinger og veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisasjon og oppgaver. Vi kan tilby et givende opphold i en flott og fascinerende sentraleuropeisk hovedstad i hjertet av Europa. Du vil kunne lære mye om Tsjekkia, regionen, europeiske spørsmål og EØS-midlene.

  Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt praktikantens faglige forutsetninger og tidligere erfaring, slik at praktikantperioden også vil bli mest mulig kompetansebyggende for den enkelte. Som praktikant må du ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne jobbe i team. Du må ha meget god skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Kunnskaper i tsjekkisk språk og kultur er en fordel, men ingen forutsetning. Søkere bør ha interesse for EU og EØS, politikk og samfunn. Gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier er ønskelig.

  Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Søker må være norsk statsborger og medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Praktikanten må selv i god tid ta kontakt med NAV Utland om dette.
  • Registrert som student ved en norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Du bør ha minst to års høyere studier.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en norsk ambassade

  Betingelser for praktikantoppholdet i Praha

  • Praktikantoppholdet har en varighet på ca. seks måneder. Tiltredelse er 8. januar og praktikantperioden vil vare til 28.juni 2024.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend som i dag utgjør NOK 17 500 pr måned til dekning av bo- og levekostnader. Stipend utbetales til norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke reiseutgifter til og fra Praha.
  • Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet. For mer informasjon: Erasmus+ – Studieprogram – Utdanning i verden
  • Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets nettsider og aksepterer betingelsene som omtales der: Studentpraktikantordningen – regjeringen.no

  I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet.

  De mest aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju. For mer informasjon om praktikantplassen kan nåværende praktikant Susann Wilson eller nestleder ved ambassaden, Per Øystein Vatne, kontaktes:

  Wilson: + 47 99126319, (susann.wilson@mfa.no)

  Vatne: +47 23958104, (per.oystein.vatne@mfa.no)

  Søknad med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til ambassaden i Praha:

  E-post: emb.prague@mfa.no

  Merk søknaden: «Praktikant Praha vår 2024». Vennligst send søknaden i en samlet PDF-fil, der navnet på filen er merket med søkerens navn.

  Søknadsfrist: 2. oktober