Praktikantopphold ved ambassaden i Singapore – vår 2024

  • Praktikant
  • Singapore

  Nettside NorwayAmbSG Den norske ambassaden i Singapore

  Den norske ambassaden i Singapore tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er mandag 2. oktober, med ønsket oppstart i første halvdel av januar 2024.

  Arbeidsoppgaver

  Singapore er et økonomisk knutepunkt for Sørøst-Asia og bystaten har en sterk tilstedeværelse av norske bedrifter. Norges økonomiske samarbeid og næringslivsinteresser i Singapore er derfor et viktig fokus for ambassaden, og praktikanten vil få god innsikt i økonomi, omdømmebygging og arbeid med næringsfremme. Singapore styrker også satsingen på teknologi, innovasjon og entreprenørskap, samt det grønne skiftet med en ambisjon om å bli en «SmartNation». Har man interesse for disse områdene er Singapore en ideell plass å være.

  I tillegg gir praktikantoppholdet meget gode muligheter for å tilegne seg kunnskap om singaporsk og regional politikk, ASEAN og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser. Som en del av Team Norway vil praktikanten også få innsikt i arbeidet til NBAS (Norwegian Business Association Singapore) og Innovasjon Norge i Singapore.

  Praktikantens oppgaver er mange og varierte. En vanlig dag på ambassaden kan inneholde alt fra rapportskriving og informasjonsinnhenting til praktisk arbeid med organisering av og deltakelse på større og mindre mottakelser, konferanser, møter og foredrag. Praktikanten vil også oppdatere og skrive artikler til hjemmesiden, samt lage poster til ambassadens sosiale medier. Med et stort norsk miljø i Singapore får studentpraktikanten dessuten delta i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. Det vil være rom for å forme din egen rolle under oppholdet.

  Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens ansatte vil praktikanten delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

  Kvalifikasjoner

  Arbeidsspråk er norsk og engelsk og det er et krav at du som søker har god formidlingsevne på begge språk. Du må dessuten være serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig. Søkere med interesse for næringsliv og regionale forhold vil bli prioritert. Erfaring fra regionen er en fordel, men ikke et krav.

  Ordningen er kun åpen for norske statsborgere under høyere utdanning. Søker må være student eller ha konkrete planer om videre utdanning umiddelbart etter praksisperioden ved et norsk eller utenlandsk lærested godkjent av Lånekassen. Vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

  Praktiske opplysninger

  Stillingen er 100%. Praktikanten vil motta et stipend på NOK 20.000,- pr. mnd. under oppholdet. Engasjementet er inntil seks måneder langt og kan ikke forlenges.

  Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Praktikanten må selv ordne med bolig, og må selv dekke kost og losji, forsikring og eventuelle vaksiner, samt bestille og betale flybillett tur/retur Singapore. Før avreise til Singapore må praktikanten kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

  Søknadsprosess

  Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikant Christian Donato Tukun via e-post: christian.donato.tukun@mfa.no.

  Søknad med motivasjonsbrev på maksimalt 500 ord, CV og karakterutskrifter sendes innen søknadsfristen til emb.singapore@mfa.no og merkes med «Praktikant» i emnefeltet. Søknaden skal skrives på norsk. Vi ber om at søknad og vedlegg sendes som én samlet PDF. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig oppgave og Teams-intervju.

  For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til emb.singapore@mfa.no