Praktikantopphold ved ambassaden Riyadh, våren 2024

  Nettside NorwayAmbKSA Den norske ambassaden i Riyadh

  Ambassaden i Riyadh dekker Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain, og søker to studentpraktikanter til vårsemesteret 2024. Praktikantene vil inngå i ambassadens stab og få bred innsikt i stasjonens politiske og administrative arbeidsoppgaver. Praktikantene vil blant annet ta del i ambassadens rapportvirksomhet.

  Søknadsfrist: 1. oktober.

  Tidsperiode: Seks måneder, med tiltredelse medio januar. 

  Den overordnede målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Dette innebærer en innføring i og opplæring innenfor stasjonens arbeidsområder. Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning finnes her.

  Ambassaden i Riyadh dekker en spennende og mangfoldig region. Saudi-Arabia er i rask endring, og gjennomfører store reformer knyttet til modernisering og et grønt skifte. Også Bahrain og Oman er i rask utvikling. Befolkningen i Jemen er rammet av krig og verdens største humanitære krise.

  Arbeidsoppgaver

  Praktikantene vil få mulighet til å delta i en rekke av ambassadens ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Blant annet:

  • Delta i møter med nasjonale myndigheter, andre ambassader og organisasjoner, knyttet til aktuelle problemstillinger innenfor politikk, samfunn og økonomi.
  • Skrive tematiske rapporter om forhold av spesiell interesse for utenrikstjenesten.
  • Delta i næringsfremmende aktiviteter som går ut på å tilrettelegge for norsk handel i regionen.
  • Bistå i ambassadens arbeid med kultur.
  • Bistå i ambassadens administrative oppgaver.
  • Bistå i arbeidet med oppdatering av hjemmeside og publisering på sosiale medier.

  Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

  Arbeidsspråkene på ambassaden er norsk og engelsk. Det kreves derfor god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på begge språk. Språkkunnskaper i arabisk er en fordel.

  Interesse for og kjennskap til politikk og samfunn i Gulfen og Midtøsten for øvrig er en fordel.

  Videre er det viktig at praktikanten er fleksibel, tar initiativ og har gode samarbeidsevner.

  Vilkår og praktiske opplysninger

  • Du må være norsk statsborger og medlem i norsk Folketrygd.
  • Du må være student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden.
  • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Praktikantperioden har en varighet på seks måneder, med tiltredelse i månedsskiftet juli/august
  • Du vil motta et stipend hver måned.
  • Ambassaden stiller bolig til disposisjon mot husleie.
  • Praktikanten må selv dekke kostnader forbundet med reise til og fra Saudi-Arabia samt. visumkostnader.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

  Søknad med CV, attester, referanser og vitnemål/karakterutskrift sendes på e-post til emb.riyadh@mfa.no. Søknaden skal skrives på norsk.

  Søknadsfrist: 1. oktober.

  Kontaktperson for faglige spørsmål:

  Ambassadør Thomas Lid Ball

  thomas.lid.ball@mfa.no

  Kontaktperson for praktiske spørsmål:

  Ambassadesekretær Andreas T. Slørdahl

  Andreas.slordahl@mfa.no

  Spørsmål om praktikanttilværelsen kan også stilles til nåværende praktikanter Maidah Osman og Philip Gaustad Vogsted.

  maidah.osman@mfa.no

  philip.vogsted@mfa.no