Vil du bli praktikant i Stefanusalliansen?

  • Praktikant
  • Hvor som helst

  Nettside trosfrihet Stefanusalliansen

  Sammen for de forfulgte

  Stefanusalliansen søker appellskriver

  Har du lyst til å bruke 2-3 dager i måneden på meningsfullt arbeid som gir ringvirkninger internasjonalt? Er du glad i å skrive og gjøre research? Ønsker du erfaring med skriftlig kampanjearbeid i en menneskerettighetsorganisasjon? Da hører vi gjerne fra deg!

  Hvert år utarbeider Stefanusalliansen til sammen ti underskriftskampanjer for å gi oppmerksomhet til utvalgte trosfrihetssaker. Eksempelvis gjelder dette mennesker som blir urettmessig fengslet, bortført eller diskriminert som følge av sin tro. Appellkampanjene sendes ut til Stefanusalliansens støttespillere i Norge og internasjonalt, og ender så opp hos ambassader eller andre myndighetsrepresentanter for det aktuelle landet.

  Annonse
  Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
  Arabiske filmdager 11.-17.mars

  I den forbindelse har vi et ledig engasjement som appellskriver i ett år, fra august 2021 til juni 2022.

  Arbeidet består i å:

  • identifisere relevante saker og innhente samtykke fra den aktuelle personen eller dens nærmeste;
  • skrive appell og kampanjebrev på norsk og engelsk
  • koordinere med korrekturlesere, designer og trykkeri; og
  • publisere appellkampanje på nett, epost og sms.

  Vi ser etter deg som skriver godt på norsk og engelsk, jobber selvstendig, har gode planleggingsevner og evner å levere i henhold til frister. Det vil bli gitt opplæring og du vil gjennom hele prosessen jobbe i tett samarbeid med Stefanusalliansens appellansvarlig.

  I løpet av året lages det ti appeller og arbeidet godtgjøres med kr 2.000 per appell. Tiden det tar å utarbeide appeller kan variere, men erfaringsmessig bør man sette av rundt 2-3 arbeidsdager per måned for å jobbe med dette.

  Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet. Organisasjonen har et todelt mandat: å hjelpe og støtte forfulgte kristne og samtidig arbeide for å styrke trosfrihet for alle.

  Våre kontorer ligger i Oslo, men du er velkommen til å søke også om du er bosatt et annet sted, da appellarbeidet stort sett foregår over nett og kan gjøres hjemmefra om ønskelig.

  Kortfattet søknad og CV sendes til appell@stefanus.no senest 15. august 2021 (søknader behandles fortløpende.)


  Søknadsfrist: 15. august

  Stillingstittel: Appellskriver

  Stillingstype: Praktikant

  For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til appell@stefanus.no

  Annonse
  Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
  Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)