Velkommen til Transits globale kalender

Vil deres organisasjon eller virksomhet ha oppføringer her så kan du nå legge inn selv >> på denne lenken <<. NB: Du må opprette gratis bruker først, via lenke i menyen.

 

Med Russland som nabo

Tromsø bibliotek og byarkiv Grønnegt. 94,Tromsø

Krigen i Ukraina har satt Russlands naboland i en vanskelig situasjon. I Norge – og da spesielt i nord – har vi lange tradisjoner for politisk og sivilt samarbeid med Russland. Krigen har likevel gjort at vi må spørre oss hvordan vi skal forholde oss til Russland som nabo.

What now, Nigeria?

Chr. Michelsens Institutt Jekteviksbakken 31,Bergen

Nigerians will elect their new president on 25 February, and the sitting President is not running for re-election. With three major candidates, the outcome of the election is up in the air. Africa's largest democracy struggles with inflation, high unemployment, and violent internal conflicts.

Gratis

Kvinner i revolusjon: Iran og Sudan

Chr. Michelsens Institutt Jekteviksbakken 31,Bergen

Kva roller har kvinner spelt i demonstrasjonane i Sudan og Iran? Korleis balanserer dei religion og tradisjon med revolusjon? Og kva innverknad har faktorar som alder, etnisitet og klasse?

Gratis