Velkommen til Transits globale kalender

Vil deres organisasjon eller virksomhet ha oppføringer her så kan du nå legge inn selv >> på denne lenken <<. NB: Du må opprette gratis bruker først, via lenke i menyen.

 

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Med Russland som nabo

Utenriksminister Huitfeldt  kommer for å diskutere om grensen er nådd – onsdag klokken 12.00.

NB: The seminar will be held in English. Information about the event in English below. SEMINARET HOLDES ONSDAG 18. JANUAR KLOKKEN 12.00.

Krigen i Ukraina har satt Russlands naboland i en vanskelig situasjon. I Norge – og da spesielt i nord – har vi lange tradisjoner for politisk og sivilt samarbeid med Russland. Krigen har likevel gjort at vi må spørre oss hvordan vi skal forholde oss til Russland som nabo.

Under TIFF 2023 vil flere sider ved naboskapet med Russland bli aktualisert, blant annet gjennom programmene East side stories og Film fra nord. En av filmene som vises er John Trainors Sound the Alarm som tar for seg hvordan misforståelser grunnet manglende kommunikasjon kan få katastrofale følger. I filmen undersøker Trainor raketthendelsen fra 1995 der en gruppe amerikanske og norske forskere sendte opp en rakett fra det arktiske Norge for å studere nordlyset. Raketten utløste alarmen i Russland om et innkommende atomangrep. Russlands president Boris Jeltsin og det russiske militæret hadde bare noen få minutter på seg til å reagere. 

Et av de viktigste samarbeidsområdene for Norge og Russland har de siste 25 årene omhandlet atomtrusselen på Kola. I løpet av 2022 ble atomsamarbeidet, i likhet med så godt som alt annet samarbeid, lagt på is. Hva skjer når dialogen mellom Norge og Russland uteblir?

  • Har det norsk-russiske samarbeidet vært forgjeves?
  • Hvor langt er Norge villig til å strekke seg for å bevare et godt naboskap med Russland?
  • Hvordan unngå katastrofale misforståelser når samarbeid er lagt på is? The war in Ukraine has put Russia’s neighboring countries in a difficult situation.
In Norway – especially in the north – we have long traditions of political and civil cooperation and collaborations with Russia. However, the war has made us question how one should relate to Russia as a neighbor.

During TIFF 2023, several aspects of the relationship with Russia will be highlighted, including through the programs EAST SIDE STORIES and FILMS FROM THE NORTH. One of the films being shown is John Trainor’s SOUND THE ALARM, which examines how misunderstandings due to lack of communication can have catastrophic consequences.
The film investigates the rocket incident of 1995, when a group of American and Norwegian researchers launched a rocket from Arctic Norway to study the Northern Lights. The rocket triggered a false alarm in Russia of an incoming nuclear attack. Russian President Boris Yeltsin and the Russian military had only a few minutes to react.

One of the most important areas of cooperation between Norway and Russia the past 25 years has been the nuclear threat on the Kola Peninsula. In 2022, nuclear cooperations, like almost all other cooperations, were put on hold. What happens when dialogue between Norway and Russia is absent?

  •  Has Norwegian-Russian cooperation been in vain?
  • How far is Norway willing to go to preserve a good relationship with Russia as a neighbor?
  • How can we avoid catastrophic misunderstandings when cooperation is on hold?

The seminar is free and open to all.
SOUND THE ALARM will be shown on Tuesday, January 17th at 5:00pm and Wednesday, January 18th at 9:30

DELTAKERE/PARTICIPANTS

Anniken Huitfeldt – Utenriksminister  
Evgenij Goman – Produsent, Pikene på Broen
Åsne Ø. Høgetveit – Instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
John Trainor – Amerikansk filmskaper. 

Møteleder: Catharina Bu – Generalsekretær i FN-sambandet. PANEL:
Anniken Huitfeldt
Minister of Foreign Affairs
Evgenij Goman
Producer, Pikene på broen
Åsne Ø. Høgetveit
Head of the Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology at UiT – The Arctic University of Norway.
John Trainor
American filmmaker

Moderator: Catharina Bu, Secretary General of the Norwegian United Nations Association

januar 18 @ 12:00 13:00

Internasjonalt seminar i Tromsø

View Arrangør Website

Tromsø bibliotek og byarkiv

Grønnegt. 94 Tromsø 9008 + Google-kart