Julian Assange risikerer å bli utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, ifølge FN-eksperter

Flere FN-eksperter på menneskerettighetsområdet går ut med støtte til Julian Assange.