Det skjedde i våre dager

Folkevandringen, kjent fra juleevangeliet som ble skrevet av evangelisten Lukas, født i den syriske byen Antiokia, er for mange selve symbolet på fortellinger om julen. Når vi nå går inn i årets lysfest, er det naturlig å reflektere over hvordan året som gikk har vært for dem som søkte tilflukt hos oss.