Geir Hønneland gir seg som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

– Jeg har hatt en flott tid i Helsingforskomiteen.