Geir Hønneland gir seg som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Geir Hønneland slutter som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Avgjørelsen offentliggjøres 15 måneder etter at han startet i jobben. Nå skal han tilbake til Fridtjof Nansens Institutt.

— Jeg har det siste halvannet året hatt den store æren å lede Den norske Helsingforskomité, et fantastisk arbeidssted med et viktig samfunnsoppdrag. Men jeg har en forskerstilling som venter på meg ved Fridtjof Nansens Institutt, og en permisjon som går ut. Jeg har kommet til at jeg likevel ikke kan gi meg som forsker ennå – jeg har mer å gi. 1. august vender jeg tilbake til Polhøgda, sier Hønneland i en uttalelse på sin egen Facebook-side.

– Jeg har hatt en flott tid i Helsingforskomiteen, som har en veldig kompetent stab og et viktig samfunnsoppdrag. Samtidig har jeg en forskerstilling som venter på meg på Fridtjof Nansens Institutt, hvor jeg får brukt min kjernekompetanse på havrett og internasjonal havpolitikk, sier Hønneland i en uttalelse på organisasjonens nettsider.

Hønneland fortsetter som generalsekretær frem til 1. august. Da går han tilbake til en stilling som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, hvor han tidligere har vært direktør.