Norfund og KLP investerer i Afrika

Norfund og KLP investerer 410 millioner kroner i selskap som skal gi bedrifter i Afrika rimelig og ren energi.