Ukas Quiz! 10 spørsmål om klima og miljø

Ukas quiz er levert av redaktør for Naturpress, Kjetil F. Aasmundsson.