Meninger

ESSAY: "Vi nordmenn har lett for å glemme at vi også i ganske nylig historie selv var flyktninger, da en svært stor del av befolkningen utvandret til Amerika", skriver Torolf Kroglund.

Nytt om navn