Europeisk legemiddeltilsyn: Ingen dødsfall tilskrevet vaksinen så langt