UD forlenger globale reiseråd

Det globale reiserådet hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges fra 1. mars til 15. april.

Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen fra Regjeringen.

«Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise og sette seg inn i situasjonen og innreisereglene i det landet de skal reise til», skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding i dag.

Svært mange land har veldig strenge restriksjoner på innreise, samt omfattende smitteverntiltak. Flere land har også innskjerpet tiltakene i takt med en forverret smittesituasjon.