Flommen i Australia forsterket av klimaendringer, hevder eksperter (video)

Flomkatastrofer som nå utspiller seg i de australske delstatene New South Wales og sørlige deler av Queensland, har større sannsynlighet for å oppstå som følge av klimaendringer.

Det hevder den uavhengige klimaorganisasjonen Climate Council som består av klimaforskere, eksperter på fornybar energi, helse og politikk.

Nedbøren og flommen i de to delstatene er oppgradert fra en 20-års hendelse til en 50-års hendelse.

– Det intense regnværet og flommen som har rasert lokalsamfunn i New South Wales (NSW) oppstår i en tid og atmosfære som har blitt varmere og våtere på grunn av klimaendringer, som igjen er drevet av brenningen av kull, olje og gass, uttaler talsperson Will Steffen, som er professor ved Climate Council.

– For mange lokalsamfunn som strever med flom akkurat nå er det dette det siste av en rekke med klimaendringsforsterket ekstremvær som de har opplevd, inkludert tørke, skogbranner og kvelende hetebølger, legger han til.

Varsles mer nedbør denne uka

I pressemeldingen som Climate Council har sendt ut pekes det på at temperaturøkningen på 1,1 °C sammenlignet med førindustriell tid, har ført til 7 % mer fuktighet i atmosfæren, noe som øker sannsynligheten for ekstrem nedbør.

Australske nødetetater har gjennomført en rekke evakueringer fra de verst rammede områdene, det omfatter tusenvis av mennesker. For i dag, mandag, og tirsdag, advares det om ny sterk nedbør. Det kraftige regnet vil nå også falle lengst vest, som hittil har unngått de store vannmengdene.

New South Wales er Australias mest folkerike delstat, med om lag 8 millioner innbyggere.

– Må få kontroll med klimaet dette tiåret

Klimaendringene går ut over helse, sikkerhet og livet generelt til australiere, påpeker Will Steffen.

– Det koster milliarder av dollar, og det skader mange av våre unike økosystemer. Nå må klimatiltak som beskytter folk, miljø og økonomi iverksettes ved alle myndighetsnivåer såvel som av næringslivet, sier han.

– Vi må kraftfulle grep i dette tiåret for få kontroll med klimaendringene. Australia må komme ned i netto nullutslipp i god tid før 2040, og tiltak for flytte over fra kull og gass til en helt fornybardrevet økonomi må akselereres.