Gaza: Norge gir 30 millioner ekstra i humanitær støtte

Så langt i år har Norge gitt 101 millioner kroner i humanitære bistand til Gaza.

— Vi vil særlig bidra til å styrke beskyttelse av barn, til helsehjelp, husly, mat, vann og sanitære forhold. Norge oppfordrer partene til å legge til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til de som trenger hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Så langt i år har Norge gitt 71 millioner kroner humanitær støtte til Palestina. De ekstra 30 millioner kommer i tillegg til dette. Norge bidro i 2020 med totalt i 881 millioner kroner, inkludert humanitær bistand, langsiktig utviklingsbistand og Norges bidrag til UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger).

De humanitære behovene var store allerede før konflikten blusset opp; Av omkring 2 millioner innbyggere i Gaza levde 53 prosent i fattigdom og mer enn 1,3 millioner opplevde matmangel. Situasjonen har blitt ytterligere forverret som følge av konsekvensene av koronapandemien.

Befolkningen i Gaza opplever nå en prekær mangel på mat, drivstoff og medisiner, og et akutt behov for fysisk og psykisk helsehjelp.

– Jeg er svært bekymret over de høye tapstallene i Gaza, sivilbefolkningens lidelser og de store ødeleggelsene, særlig på viktig infrastruktur som er avgjørende for å sikre rask og effektiv helserespons. Humanitære aktører jobber med å sikre rent vann, helsetjenester, matdistribusjon og utstyr for å begrense spredningen av koronaviruset. Derfor øker Norge nå den humanitære støtten til den palestinske sivilbefolkningen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.