Allerede i februar 2020 advarte generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Ghebreyesus, mot at «troll og konspirasjonsteorier» kunne gjøre det vanskeligere å bekjempe korona-pandemien. Dessverre har WHO selv blitt en av skyteskivene for konspirasjonsteoriene.

Det har alltid vært slik at folk kommer opp med ulike forklaringer når det bryter ut en epidemi. Teorier og hypoteser er da også en del av all vitenskap, og kan hjelpe til med å finne frem til årsaken til utbruddene. Og vanligvis blir de fleste teoriene forkastet raskt, etter hvert som man får mer kunnskap.

En type teorier som har oppstått igjen og igjen når det bryter ut epidemier, er konspirasjonsteorier. En konspirasjonsteori er en teori eller hypotese om at det foreligger en konspirasjon, det vil si en sammensvergelse. Om ikke annet, for å skjule «sannheten». Som andre teorier forsøker konspirasjonsteoriene å forklare det som skjer, men i dette tilfellet handler det om å finne frem til hvem som har «skylden» for at sykdommen har oppstått, eller blitt spredt. Det mest kjente eksemplet fra Europa, er hvordan jøder ble beskyldt for å stå bak spredningen av Svartedauden i senmiddelalderen.

SKYTESKIVE FOR KONSPIRASJONER: Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

En mulig forklaring på hvorfor konspirasjonsteorier oppstår, er at mennesker har en iboende tendens til å lete etter intensjonalitet, det vil si hensikt eller motiv, også der det ikke finnes noe slikt. Epidemier er et godt eksempel, siden det ikke finnes noen vond vilje hverken hos bakterier, parasitter eller virus.

Konspirasjonsteoriene om smittsomme sykdommer kan grovt deles inn i teorier om hvordan sykdommen ble til og hva som skal være hensikten med dem, og konspirasjonsteorier om vaksiner, legemiddelindustrien og de internasjonale organisasjonene som skal bekjempe dem.

Skapt i laboratorier – eller av 5G-nett?

Moderne konspirasjonsteorier om opphavet til smittsomme sykdommer går ofte ut på at viruset egentlig er skapt i et laboratorium, enten som et biprodukt av forskning eller som et biologisk våpen. En av de mest kjente eksemplene på dette fra vår egen tid, er påstanden om at AIDS var et resultat av amerikanske, militære eksperimenter. Denne påstanden startet som en sovjetisk desinformasjonskampanje på 1980-tallet, og lever fortsatt videre mange steder.

På samme måte som SARS-CoV-2 (som er det vitenskapelige navnet på det vi kaller koronavirus), er HIV et zoonotisk virus. Det vil si at det er et virus som smitter fra dyr til mennesker, og omvendt. Viruset eksisterte sannsynligvis lenge blant dyr før det gjorde et «hopp» over til mennesker. Mest trolig skjedde dette «hoppet» et sted i de dype skogene i Sentral-Afrika en gang på 1920-tallet, via en stor ape. Derfra begynte viruset å spre seg i det som den gangen var kjent som Belgisk Kongo, før det dukket opp på andre kontinenter. Det finnes mange zoonotiske virus- og bakteriesykdommer, blant dem salmonella-bakterien, rabies, ebola og en rekke varianter av influensa. Å «hoppe» fra dyr til mennesker er derfor ikke et unikt kjennetegn ved hverken HIV- eller koronaviruset.

- Annonse -Støtt Transit magasin med et abonnement

I boka The River fra 1999 lanserte imidlertid journalisten Edvard Hooper en alternativ teori. I følge Hooper var HIV-smitten i virkeligheten et resultat av en vaksineringskampanje mot polio i Kongo på 1950-tallet. Teorien hans var at de som utviklet vaksinen (som består av en dobbeltdose som gis oralt), hadde brukt vev fra infiserte sjimpanser. Teorien til Hooper er forlengst tilbakevist, men som teorien om at AIDS ble skapt gjennom amerikansk biovåpenforskning, lever den også fortsatt videre.

På samme måte er det nå mange teorier om at koronaviruset «rømte» fra et kinesisk laboratorium i Wuhan-provinsen. En av disse er at dette viruset også er et resultat av forskning på biologiske våpen. Akkurat dette er heller tvilsomt: Med dagens teknologi ville et slikt prosjekt ville kreve et svært stort antall menneskelige testpersoner. Både fordi man ikke kan vite på forhånd hvordan et virus oppfører seg før mennesker blir eksponert, og fordi såpass få av dem som faktisk blir smittet, utvikler alvorlige symptomer (men som med koronaviruset, selvsagt mange nok til at sykdommen blir alvorlig når den slipper løs i en befolkning).

Den mest utbredte teorien akkurat nå, er at pandemien er et resultat av generell forskning på SARS-virus, der man ikke tok gode nok forholdsregler slik at det slapp løs. Mens det fortsatt kan komme nye opplysninger, må dette foreløpig betraktes som en konspirasjonsteori. Teorien innebærer at Kina ikke bare har underrapportert antallet syke og døde i Wuhan-provinsen (noe de ser ut til å ha gjort), men også bevisst skjult sannheten om hvordan sykdommen oppstod.

Flere amerikanske kommentatorer har satt hvordan denne teorien har blitt spredt, inn i den kulturkrigen som pågår i USA. Den har ikke bare blitt brukt til å angripe Kina, men også for å ramme den immunologen og smittevernsjefen Anthony Fauci og med ham det vitenskapelige etablissementet. Anthony Fauci og Donald Trump har flere ganger vært i tottene på hverandre over presidentens håndtering av pandemien. Både republikanske politikere og Fox News-kommentatorer har trukket frem at det amerikanske folkehelseinstituttet NHI delfinansierte forskning på SARS-virus frem til 2019, under Faucis vakt.

En urelatert, men utbredt, konspirasjonsteori er at Covid-19 ikke skyldes koronaviruset, men stråling fra 5G-nett. Eventuelt at strålingen svekker immunforsvaret vårt, og dermed gjør oss mer sårbare. Teorier om at sykdommen skyldes stråling, opptrer ofte sammen med teorier om at koronaviruset bare er en dekkhistorie.  Disse konspirasjonsteoriene har blitt spredt av flere kjendiser, og har vært med å utløse hærverk mot 5G-master i Storbritannia. Det hjelper lite å påpeke at også land uten 5G-dekning har blitt rammet av pandemien.

Teorier om vaksiner

I tillegg til konspirasjonsteorier om hvordan epidemier har oppstått, har det lenge sirkulert konspirasjonsteorier om vaksiner. En som har vært svært viktig i å spre vaksineskepsis over hele verden, har vært den diskrediterte, britiske legen og forskeren Andrew Wakefield.

I tillegg til konspirasjonsteorier om hvordan epidemier oppstår, sirkulerer det konspirasjonsteorier om vaksiner. En som har vært svært viktig i å spre vaksineskepsis over hele verden, er den diskrediterte, britiske legen og forskeren Andrew Wakefield.

I en studie fra 1998 hevdet Wakefield at han hadde påvist en sammenheng mellom MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder, og autisme. Ingen har klart å replisere studien, og dataene hans viste seg senere å være forfalsket. Som følge av forskningsjukset til Wakefield, har forekomsten av meslinger steget i flere land, og dermed også antallet dødsfall.

Wakefields hypotese er en konspirasjonsteori fordi den beskylder legevitenskapen for å skjule sannheten. Den har fått støtte fra flere politikere, de mest kjente er Donald Trump og den italienske Femstjerne-bevegelsen.

Ofte har vaksinemotstandere, og de som tror på konspirasjonsteorier om at sykdommer blir spredt bevisst, beskyldt myndighetene eller vaksineprodusentene for å ha en skjult agenda om å ramme en bestemt befolkningsgruppe. I Nigeria og flere andre land i Afrika, har konspirasjonsteorier om at hensikten med vaksinene egentlig er å sterilisere muslimer eller afrikanere generelt, blitt en hindring for å få ut vaksiner mot polio, ebola-viruset og Covid-19.

I USA er afroamerikanere 10 prosent mer utsatte for å bli smittet av korona enn andre. Samtidig er de mer skeptiske til å la seg vaksinere. Akkurat som med muslimer i Nigeria, gjenspeiler dette en mistillit til myndighetene og helsevesenet, som har lange historiske røtter.

Den dag i dag er minnet om Tuskegee-eksperimentet med å påvirke afroamerikaneres skepsis til helsemyndighetene i negativ retning. Mellom 1932 og 1972 ble flere hundre fattige svarte leilendinger rundt Tuskegee, Alabama med overlegg gitt uvirksom behandling mot syfilis, av forskere som ønsket å se hvordan sykdommen utviklet seg uten behandling, og om den utviklet seg annerledes enn hos hvite.

Lege tar blodprøve av pasient, ifm syfilis-studien i Tuskegee.. Foto: Wikimedia / National Archives Atlanta / Public Domain

I tillegg har Andrew Wakefield og andre vaksinemotstandere i minst ti år drevet en aktiv agitasjon blant afroamerikanere og afrikanske innvandrere i USA. Og mens minner om Tuskegee-eksperimentet og andre tillitsbrudd fra amerikanske myndigheter lever godt uten deres hjelp, har de forlengst blitt en del av repertoaret til vaksinemotstanderne, sammen med slaveriet.

Også blant hvite republikanere har det vært en økning i vaksinemotstand, som har blitt satt i forbindelse med hvordan Trump har støttet påstandene om en forbindelse mellom MMR-vaksinen og autisme, og kranglet offentlig med leger og forskere om håndteringen av koronapandemien. Vaksinemotstand inngår også i konspirasjonsteoriene rundt Qanon.

WHO og Bill Gates og vaksinemotstand

Et organisasjon som går igjen i mange av konspirasjonsteoriene rundt koronaviruset, er Verdens Helseorganisasjon (WHO). Som alle andre organisasjoner med utspring i FN, er WHO summen av medlemslandene. Derfor blir den også ofte kritisert fra alle kanter. Tidligere president Donald Trump har beskyldt WHO og dets leder Tedros Ghebreyesus for å være i lomma på Kina, mens Kina har vært kritisk til at WHO er for nært knyttet til vestlige land.

I forbindelse med pandemien har det vokst fram en underskog av konspirasjonsteorier om helseorganisasjonen og partnerne dens. Noen av disse bygger på tidligere teorier fra  antivaksinasjonsmiljøene, mens andre er nye.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ble stiftet i 1948. De første årene var fokuset på å bekjempe blant annet malaria, tuberkulose og smittsomme kjønnssykdommer, men også på barne- og mødrehelse og sanitære forhold for alle. Organisasjonen har bidratt til at barnedødeligheten (definert som barn som dør i løpet av sine fem første leveår), har gått ned fra 24 prosent i 1940, til 4 prosent i dag. Noe som kanskje er den største suksessen vår verden har oppnådd, uansett felt. Ikke minst har WHO bidratt ved å stå i fronten for å vaksinere alle barn i verden mot meslinger, polio og andre sykdommer. I 1979 kunne WHO til og med erklære at man helt hadde klart å  utrydde den fryktede virussykdommen kopper. Siden årtusenskiftet har WHO gått inn rollen som overvåker av pandemier. Først under SARS (2002/3) og deretter for flere omganger av fulgeinfluensa, svineinfluensa (2009) og MERS (2012)

Nær sagt selvsagt, har WHOs kampanjer for vaksinering av alle barn gjort organisasjonen til en skyteskive for vaksinemotstandere. I tillegg har WHO en finansieringsmodell som åpner for spekulasjoner: Alle medlemslandene bidrar økonomisk ut fra en fordelingsnøkkel, og i tillegg mottar organisasjonen frivillige bidrag. De frivillige bidragsyterne er ofte medlemslandene selv, og opp til nå har den største bidragsyteren vært USA. Samtidig har WHO store, private donorer. Og de to største her er Bill & Melinda Gates Foundation og vaksinealliansen GAVI.

Bill og Melinda Gates. Dette bildet er fra 2009. Foto: Wikimedia / Kjetil Ree / CC BY-SA 3.0

Stiftelsen, som er oppkalt etter ham selv og ekskona Melinda, har vært med å gjøre den 60 år gamle Microsoft-gründeren Gates til en av de største skyteskivene for konspirasjonsteorier. Ett av mange forskningsprosjekter som Bill Gates har vært med å støtte økonomisk, handler nemlig om muligheten for å lagre pasienters vaksinehistorie i et implantat under huden, for å gjøre den lett tilgjengelig for leger. Man ser også for seg at prosjektet, som kalles ID2020, kan være til hjelp for papirløse flyktninger og andre som mangler identitetspapirer og som dermed er utestengt fra helse- og utdanningssystemet i mange land.

ID2020 er et samarbeid mellom vaksinealliansen GAVI, Microsoft, konsulentselskapet Accenture og Bill & Melinda Gates Foundation. Til tross for at de har vært åpne om hva de jobber med, har ID2020 fått en sentral rolle i konspirasjonsteorier som har dukket opp det siste året, om at  Covid-19 har blitt spredt – eller diktet opp – som et påskudd for å datachippe oss alle ved hjelp av vaksiner. Ifølge disse teoriene, skal mikrochippene ikke bare inneholde helsejournaler, men brukes til å overvåke vanene våre. Samtidig skal de kunne brukes som betalingsmiddel, og slik innføre det kontantløse samfunnet. For å underbygge konspirasjonsteoriene, har vaksinemotstandere og Qanon-tilhengere spredt en video fra en Ted Talk fra 2015, der Bill Gates snakker om ebola-utbruddet og advarer mot en ny pandemi, som bevis for at han må ha kjent til eller til og med vært med å spre Covid-pandemien.

I Norge har nettstedet Steigan.no hatt en rekke artikler om Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI og WHO. Et eksempel er en artikkel fra 8. mars 2020, med tittelen «Bill Gates og kontrollen over verdens helseorganisasjoner», som spør om Bill Gates er  den virkelige makten bak WHO. Mens det selvsagt er helt legitimt å spørre hvilke interesser som ligger bak internasjonale organisasjoner og sammenslutninger, ser argumentet her ut til å være at siden Gates’ stiftelse er den største frivillige bidragsyteren til WHO, er det også Gates som bestemmer prioriteringene.

Steigan kobler også Gates’ velkjente engasjement for utvikling og distribusjon av vaksiner til donasjoner Gates stiftelse har gjort i et annet felt, nemlig jordbruksindustri. Implikasjonen synes å være at Gates egentlige formål med å investere i helse, er å presse gjennom en kommersialisering av jordbruket.

Dette er den femte artikkelen i en serie der UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet og Transit Magasin i fellesskap setter søkelys på hvordan desinformasjon, falske nyheter og propaganda påvirker aktuelle hendelser. Det er Maren Sæbø og John Færseth som er artikkelforfattere. Prosjektet handler om å vise hvordan desinformasjon skaper krig i det offentlige ordskiftet og forsterker polarisering. Artikkelserien ønsker å bygge motstandsdyktighet mot desinformasjon gjennom kildekritikk, økt kritisk refleksjon og evne, samt vilje til en rausere tolkning av meningsmotstanderen. Serien publiseres på TransitMagasin.no, utgis som artikkelsamling på ProsjektUtsyn.no, og er støttet av Fritt Ord.

LES OGSÅ:Annonse
Den eneste publikasjonen som leverer global journalistikk på norsk. Støtt Transit magasin med et abonnement og sikre deg samtidig tilgang til alt innhold.