Foto: Lahti miljøhovedstad.

«ICE» heter den nye musikkomposisjonen og skal minne oss om farene ved klimaendringene. Lahti i Finland er Europas miljøhovedstad i år.

Musikken er derfor en donasjon til kystbyer rundt om i verden som er mest kritisk truet av havnivåstigning knyttet til global oppvarming. Tittelen «ICE» er et ordspill på In Case of Emergency, og komposisjonen er en del av programmet til Lahti som Europas miljøhovedstad.

For å spisse budskapet er innspillingen gjort tilgjengelig på nett kun for IP-adresser lokalisert til de 100 mest truede byene. Byene er plukket ut fra tall og statistikker i rapporter fra Urban Climate Change Research Network, The World Economic Forum, OECD og Climate Central. Store byer som Shanghai, New York, London, Istanbul og Jakarta er på listen.

Det er også Trondheim, som eneste norske by.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skjermdump.

«Jorda kjemper for sin eksistens»

– Gjennom dette stykket ønsket jeg å uttrykke hvordan både global oppvarming og kollapsen av økosystemene ødelegger jordas vakre isbreer. Jordas hjerte kjemper for sin eksistens gjennom hvert slag, sier komponisten Cecilia Damström.

Stykket dirigeres av Dalia Stasevksa. Lahtis symfoniorkester hevder også å være verdens første karbonnøytrale symfoniorkester.

Skjermdump.

Det 10 minutter lange musikkstykket starter med en fredfull harpemelodi som raskt intensiveres. Utover i stykket høres kraftige rytmer med kontrasterende harmonier. «Stykket høres ut som når jorda kjemper for sin eksistens», heter det i beskrivelsen. Musikken ender med et glimt av håp; i de siste sekundene får man på nytt høre harpen, deretter en liten klokke for å minne oss om at det ennå er en mulighet til å påvirke.

Vil være karbonnøytral i 2025

Selv om dette tiltaket er rettet til de 100 mest truede kystbyene i verden, vil ingen byer bli uberørt av klimakrisen, understreker arrangørene av miljøhovedstad Lahti.

Lahti har ambisjon om å være en karbonnøytral innen 2025. En rekke tiltak for å kutte utslipp i byen er i ferd med å settes ut i livet, innen energiproduksjon, transport, bygg og forbruk, skriver arrangørene.

– Klimaet er unektelig i en nødsituasjon, sier ordfører i Lahti, Pekka Timonen. – De europeiske byene spiller en betydelig rolle i å stanse klimaendringene, og det krever hurtige tiltak og forpliktelse til målet om klimanøytralitet. Derfor har Lahti satt målet om karbonnøytralitet til 2025.