Norge gir 3 milliarder til utviklingsfond for de fattigste landene

Norge gir 3,3 milliarder til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).

48 land avsluttet forrige uke den 20. påfyllingen av Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA). Det endte på 93 milliarder dollar for perioden 2023–2025, som er 11 milliarder mer enn i forrige giverlandspåfylling i 2019.

For denne treårsperioden vil Norge bidra med over 3,3 milliarder, som er 7 prosent økning sammenlignet med forrige påfylling i 2019, skriver regjeringen.

– I løpet av pandemien har mer enn 100 millioner mennesker blitt rammet av ekstrem fattigdom, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Av det norske bidraget er nærmere 100 millioner kroner bidrag til gjeldslette for fattige land.

– For første gang siden årtusenskiftet øker den globale fattigdommen. Kvinner, barn og utsatte grupper rammes hardt. Verden er på etterskudd med å oppnå bærekraftmålene. I årene framover vil vi trenge at verden står sammen og gjør et skikkelig krafttak for å hente inn det tapte og slå fattigdom tilbake, sier Tvinnereim.

IDA gir sterkt subsidierte eller rentefrie langsiktige lån til de 74 fattigste landene i verden, og gavebistand til de mest gjeldsrammede av disse.

(©NTB)