Inger Helene Venås blir organisasjonssjef i Blå Kors

Venås skal fylle den nyopprettede stillingen som organisasjonssjef og tiltrer 6. januar.

– Blå Kors er en av de største og mest offensive ideelle organisasjonene i Norge. Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle arbeidet som gjøres innen rusbehandling, utdanning, barnevern og sosiale tjenester, sier Venås.

 – Blå Kors er en organisasjon som vil mer. Å jobbe her vil bli både spennende og meningsfylt, sier Venås.

I tillegg til en fartstid på seks år som direktør i Virke ideell og frivillighet, har hun blant annet vært generalsekretær i både Stiftelsen Signo og Kristelig Folkeparti (KrF). Venås er også rådsmedlem i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Generalsekretær Trine Stensen tror Venås sin kunnskap og erfaring vil bli svært verdifull for Blå Kors i tiden som kommer.

– Hun har lang og god erfaring med organisasjon, politisk påvirkningsarbeid og organisasjonsutviklingsprosesser. Vi vil jobbe tett sammen, og jeg er veldig glad for å få henne med på laget vårt, avslutter hun.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. De har 16 medlemsorganisasjoner, 1500 frivillige og består av en rekke foreninger og stiftelser.