Hvorfor satses det ikke mer på atomkraft?

Ifølge et bilde som spres på sosiale medier, kommer atomkraft langt bedre ut enn havvind både når det gjelder effekt og arealbruk. Hvorfor er ikke atomkraft en større del av det grønne skiftet?