Over 100.000 deltok i antikrigsdemonstrasjon i Berlin

Over 100.000 demonstranter samlet seg i Berlins gater søndag for å protestere mot Russlands invasjon av Ukraina.

De som organiserte demonstrasjonen hadde håpet på 20.000 deltakere, men omtrent en time etter at demonstrasjonen startet anslo politiet antallet deltakere til litt over 100.000.

Antallet var også ventet å øke da flere og flere demonstranter sluttet seg til.

De oppmøtte hadde med seg ukrainske flagg og plakater med slagord som «Stopp krigen», «Stopp all handel med Putin nå» og «Solidaritet med Ukraina».

Demonstrasjonen ble arrangert av flere fagforeninger, kirker, miljøorganisasjoner og fredsgrupper.