Norge vil ikke ta opp fatwaen mot Salman Rushdie i FNs sikkerhetsråd

Mandag møtte Norsk PEN, sammen med en rekke andre frivillige organisasjoner, Utenriksdepartementets statssekretær Erling Rimestad med Sikkerhetsrådet som tema. Norsk PEN stilte spørsmålet: Kan Norge ta opp fatwaen mot Salman Rushdie i Sikkerhetsrådet og foreslå en felles henvendelse til styresmaktene i Iran om å bidra til å fjerne trusselen mot ham?

Angrepet på forfatteren Salman Rushdie har skremt lesere, forfattere og kunstnere over hele verden. Angrepet har også skapt utrygghet hos arrangører av kunst- og kulturfestivaler og tilsvarende møter.

— Kan Norge ta opp fatwaen mot Salman Rushdie i Sikkerhetsrådet og foreslå en felles henvendelse til styresmaktene i Iran om å bidra til å fjerne trusselen mot ham? Det var styreleder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, som rettet spørsmålet til statssekretær Erling Rimestad.

Rimestad svarte at at det er mange viktige saker som ikke treffer mandatet til FNs sikkerhetsrådet, at dette nok angår arbeidet mot ekstremisme og derfor treffer mange andre agendapunkter andre steder.

Norge kommer ikke til å ta opp spørsmålet om Salman Rushdies videre sikkerhet i Sikkerhetsrådet.

– Det er uheldig hvis vi lar en dødsdom være et utenrikspolitisk virkemiddel vi godtar, sier Løken Stavrum.

Det er fire måneder igjen av Norges periode i Sikkerhetsrådet.