UD fraråder alle reiser til Iran

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran som følge av at sikkerhetssituasjonen i landet er ytterligere forverret.

«Det har vært flere tilfeller av vilkårlige fengslinger av utlendinger, med langvarige konsekvenser for de involverte. Det er ikke gitt at norske myndigheter vil få informasjon om eller tilgang til norske statsborgere som er arrestert,» skriver UD i en pressemelding onsdag 12. oktober.

Iran anerkjenner heller ikke dobbelt statsborgerskap.