Mobilapp gjør at alle kenyanere kan bidra til dyrevern

Nasjonalmuseene i Kenya har lansert en app for å hjelpe landets dyrevernmyndigheter med å spore sjeldne og vanlige pattedyr, og registrere om arten og deres habitat trives.

Appen kan gagne turismen i tillegg til alle de som allerede aktivt jobber for dyrevern. Forsker Simon Musila vil at større deler av befolkningene nå griper anledningen til å bidra for dyrevern:

«Vi ønsker også å oppmuntre allmennheten til å delta i å bevare pattedyr, og en av måtene de faktisk kan gjøre det på er å sende inn en registering når de ser pattedyr, hvor som helst. Dette er en viktig måte for dem å delta i å bevare pattedyr», sier han til Africa News.

Identifiserer de beste parringsforholdene

Kenyan Wildlife Service (KWS) sier at rundt 25.000 dyrearter og 7.000 plantearter er registrert så langt.

Det er viktig å kartlegge arten, men et annet mål med appen er også å samle inn tilleggsdata, som gjør det mulig å overvåke dyrenes levekår: «Det inkluderer også registrering av hekkeforholdene spesifikt, hvis du ser en truet art og du ser at den har unger, noe som er ganske oppmuntrende fordi vi ønsker å vite at arten faktisk vil overleve,» sier Musila.

Les hele saken hos Africa News.