UD fraråder reiser til deler av Benin og Togo

Utenriksdepartementet oppretter reiseråd for Benin og Togo, land som til nå ikke har vært omfattet av UDs offisielle reiseråd.

Det siste året har voldelig ekstremisme, politisk uro og kriminalitet tiltatt i nabolandene Burkina Faso, Niger og Nigeria. Dette har påvirket sikkerhetssituasjonen i begge land negativt.

Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til eller opphold i nasjonalparkene Pendjari og Parc du W i de nordlige delene av Benin, samt grenseområdene mot Burkina Faso og Niger.

Også for Togo er det de nordlige områdene hvor UD fraråder reiser, i grenseområdene mot Burkina Faso.