EUs klimasjef Frans Timmermans. Foto: CC-BY-4.0 / European Union 2019 – Source: EP.

EU ser ut til å være villig til å gi etter for et sentralt punkt i årets klimaforhandlinger i Egypt. Forhandlingene skal etter planen avsluttes fredag.

EUs klimasjef Frans Timmermans foreslo torsdag kveld å opprette et særskilt fond som skal ta regningen for tap og skade som følge av klimaendringene. Fondet skal dekke kun de fattigste og mest sårbare landene, og finansieres av en «bred giverbase», altså ikke bare de rikeste landene.

Det kan bety at land som Kina og Saudi-Arabia, som på klimatoppmøtene er en del av en gruppe utviklingsland, også må punge ut.

– Jeg må si at dette er vårt endelige tilbud, sa Timmermans til pressen torsdag kveld.

Hodepine

– Fra dette forslaget kan EU-landene finne fram til en avtale, og jeg vil takke dem alle for å ha vist mot til å gå så langt. Men dette er siste stopp, la han til.

Spørsmålet om tap og skade har vært en av de store hodepinene på årets klimatoppmøte.

Det er i stor grad fattige land i det globale sør som blir rammet av de verste konsekvensene av klimaendringene, som også er de landene som historisk har bidratt minst til klimaendringene. Landene vil derfor at de rike landene skal ta regningen etter for eksempel tørke og flom.

Det har det ikke vært mye vilje til, men forslaget fra EU kan nå få forhandlingene til å gå videre.

Tror på vedtak

KIima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier han tror at EU-forslaget kan bli vedtatt.

– Her gjenstår det mange og viktige detaljer for hvordan dette skal innrettes, men jeg er glad for at det nå kom et konkret forslag på bordet i går kveld som det nå skal jobbes videre med. Jeg er realistisk optimist, sa Eide i NRKs Politisk Kvarter fredag.

Representanter fra over 200 land har vært samlet på klimatoppmøtet i Egypt i to uker, og møtet skulle etter planen avsluttes fredag. Men trolig vil forhandlingene gå på overtid gjennom helgen for at det skal bli enighet.

(©NTB)

Fakta om klimaendringene

  • Gjennomsnittstemperaturen på jorda er stigende og allerede mer enn 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet.
  • Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i en rapport i 2021.
  • Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.
  • Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.
  • I tillegg kommer smeltende isbreer og stigende havnivå. En rekke land risikerer økende migrasjon, problemer i landbruket og utryddelse av dyre- og plantearter.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)