FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Skjermdump.

I talen til World Economic Forum (WEF) onsdag, var klimaadvarslene som vanlig sterke fra FNs generalsekretær António Guterres. Men han la også stor vekt på det han kalte en «tektonisk rift» mellom to verdenssystemer.

Guterres oppfordret verdenslederne til å legge frem troverdige og transparente overgangsplaner for å oppnå netto-nullutslipp og å legge fram planene sine før slutten av året vi er inne i.

– Overgangen til netto null må baseres på reelle utslippskutt – og ikke i hovedsak stole på karbonkreditter og skyggemarkeder. Det er derfor vi (FN) opprettet en ekspertgruppe for netto nullutslippsforpliktelser, sa Guterres ifølge WEFs pressemelding.

Han oppfordret bedrifter til å følge denne FN-gruppens retningslinjer for troverdige, ansvarlige netto-null-løfter.

Han trakk videre en parallell til tobakksindustrien på 1970-tallet – der selskaper visste om de farlige helseeffektene av å røyke tobakk. Resonnementet hans var at «Big Oil» på lignende vis må holdes ansvarlig for den skadelige virkningen av fossilt brensel på planeten.

– To internett og to sett handelsregler

Guterres holdt fram en annen farlig framtidsutsikt – en mulig splittelse på systemnivå mellom to av verdens to største økonomier, USA og Kina, noe han også beskrev som en «tektonisk rift».

Han mente det var en risiko for at en slik rift vil kunne bestå i to forskjellige sett av handelsregler, to dominerende valutaer, to internett og to motstridende strategier for kunstig intelligens.

Han viste til at Det internasjonale pengefondet IMF har beregnet at en deling av den globale økonomien i to blokker vil kutte globalt BNP med 1,4 billioner dollar.

– Dette er det siste vi trenger, sa Guterres i sin tale.

Guterres anførte at forholdet mellom USA og Kina anstrenges av alvorlige spørsmål om menneskerettigheter og regional sikkerhet.

– Likevel er det mulig – og faktisk avgjørende – for de to landene å «ha et meningsfullt engasjement i klima, handel og teknologi for å unngå frakobling av økonomier, eller til og med muligheten for fremtidige konfrontasjoner, sa Guterres.

Ba G20-landene bli enige om plan for det globale sør

Han la skylden på et «moralsk bankerott finanssystem» for forsterkede systemiske ulikheter. Han etterlyste en ny gjeldsarkitektur som ville gi likviditet, gjeldslette og langsiktige utlån for å sette utviklingsland i stand til å investere i bærekraftig utvikling.

– Utviklingsland trenger tilgang til finansiering for å redusere fattigdom og sult og fremme bærekraftsmålene, sa han og la til at han har oppfordret G20 til å bli enige om en global SDG-stimulusplan for å støtte landene i det globale sør.

De multilaterale utviklingsbankene må også endre sin forretningsmodell, mente Gutteres.

– Utover egen virksomhet må de konsentrere seg om systematisk å rette privat finansiering mot utviklingsland, gi garantier og være første risikotakere. Uten å skape betingelser for massiv tilførsel av kapital til utviklingsland, er det ingen fremtid, sa FNs generalsekretær António Guterres.