Regjeringen vil gi mer i bistand: – Veldig nær prosentmålet

Regjeringen vil gi 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Dermed nærmer de seg 1-prosentmålet for bistand.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens milliard-hjelpepakke til Ukraina i Stortinget mandag. Foto: Flickr / Stortinget / Peter Mydske / CC BY-NC 2.0

– Vi foreslår en økning av bistand til de landene i sør som er mest rammet av krigen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Halvparten av de fem milliardene skal gå til humanitær støtte, mens den andre halvparten skal gå til matvare-støtte for land som nå opplever sult som følge av krigen.

Støre presenterte forslaget for de parlamentariske lederne i Stortinget mandag, parallelt med at han la fram en stor støttepakke for Ukraina.

Regjeringen har tidligere fått kritikk for at de i 2023 ikke vil nå målet om å gi 1 prosent av BNI til bistand. Med ekstrabevilgningen på fem milliarder kroner er man nær ved å nå målet, ifølge statsministeren.

– Vi vil være veldig nært det. Akkurat hvor nært vi lander, vil være avhengig av antall ukrainske flyktninger som kommer til Norge, men vi kommer til å være veldig nære, sier han.

Til Afrika og Midtøsten

Støre varslet først om bistandsøkningen før helgen.

– Norge skal være blant dem som både ser behovene i Ukraina, men også de store behovene som økt inflasjon, særlig på mat, har ført med seg i noen av verdens fattigste land, sa Støre.

Han sier at bistanden kommer som en direkte konsekvens av krigen i Ukraina.

– Dette vil bety et økt norsk bidrag til humanitær innsats og kamp mot sult i land i Afrika og Midtøsten, noe som også vil bidra til redusert migrasjonspress mot Europa i en krevende tid, sa han.

Delte meninger i Stortinget om bistanden

Regjeringen har invitert til et bredt forlik i Stortinget, både når det gjelder bistanden og når det gjelder Ukraina-pakken på 75 milliarder kroner.

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med ekstrabevilgningen på bistand.

– Situasjonen i mange land i Afrika og Midtøsten henger direkte sammen med krigen i Ukraina. Det skaper ekstremt store humanitære behov, sier Lysbakken til NTB.

Han mener at det er viktig at Norge går foran og sender et signal om saken.

– Vi ser er at mens mange land er villige til å stille opp for Ukraina, så mangler det finansiering for å bøte på humanitære kriser andre steder i verden sier SV-lederen.

Frp er på sin side skeptisk

– Vi er positive til humanitær bistand og nødhjelp når det oppstår akutte kriser, men å legge det som en forpliktelse og føring for fremtidige bistandsprosjekter er vi ikke med på, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.