Khrono: Kinesiske studenter i Norge må signere omstridt kontrakt

Kinesiske forskere og studenter har de siste årene kommet til norske universiteter via et program som krever lojalitet til kinesiske myndigheter, ifølge Khrono.

Ifølge Khrono er det snakk om programmet Chinese Scholarship Council (CSC), som drives av det kinesiske regimet, og blant annet gir stipender for opphold ved universiteter i andre land. I perioden 2018–2019 var det 59 forskere på kortere eller lengre opphold ved NTNU.

Universitetet i Bergen (UiB) opplyser at de har hatt elleve ph.d.-stipendiater med finansiering fra CSC. Seks av disse har fullført, mens fem fremdeles er i ph.d.-løpet. I tillegg kom det fem kinesiske studenter til UiB med opptak våren 2020, med stipend fra Chinese Scholarship Council.

I kontrakten står det blant annet at de ikke skal delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser».

Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen sier til nettstedet at det raskt kan bli aktuelt å stanse videre utveksling gjennom avtalen. Hun sier innholdet i kontraktene som er blitt avdekket, ikke er forenlig med akademisk frihet.

Frps medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, Himanshu Gulati, sier norske kunnskaps- og teknologimiljøer er attraktive for utenlandsk etterretning.

Nå vil partiet fremme forslag i Stortinget om å avslutte forskningssamarbeid med land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med og som sikkerhetstjenestene mener at kan utgjøre en særlig etterretningstrussel mot Norge.

(©NTB)