Formålsparagraf

TRANSIT MAGASIN styres etter denne formålsparagrafen:

Transit ønsker å styrke norsk demokrati og en opplyst offentlighet gjennom faktabasert og kvalitetsorientert journalistikk. Vi står opp for en kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. 

Transit står opp for FNs menneskerettighetserklæring.

Transit står opp mot hatprat, mot fordommer og mot rasisme. Transit jobber faktabasert og uten personangrep.

Transit jobber for å vise fram nye stemmer, unge stemmer, kvinner og minoritetsstemmer. 

Transit forteller om en verden større enn Norge, med vekt på de store globale utfordringene og mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid.

Transit jobber på naturens side, anerkjenner klimaendringene som reelle, og skal rapportere fra det grønne skiftet.

Formålsparagrafen er vedtatt på Redaksjonsrådets møte, 3. september 2018. Revidert på generalforsamlingen i Transit media AS, oktober 2020.