Ambassaden i Budapest søker praktikant for vårsemesteret 2024

  Nettside NorwayinHungary Den norske ambassaden i Budapest

  Ambassaden i Budapest søker én praktikant for vårsemesteret 2024. Søknadsfrist 8. oktober.

  Tiltredelse januar 2024. Praktikantoppholdet er på 6 måneder.

  Et utenlandsopphold ved vår mellomstore ambassade vil gi deg:

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en av Europas flotteste byer;
  • Mulighet til å bli en verdifull ressurs for ambassaden, og fordype seg i fagfelt etter egne styrker og ønsker;
  • Et innblikk i livet i utenrikstjenesten;
  • God innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa.

  Er du under høyere utdanning, interessert i internasjonale relasjoner, EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

  Kunne du tenke deg et opphold på en mellomstor utenriksstasjon i en av Europas aller flotteste byer? Søk praktikantstilling hos oss!

  Om praktikantordningen

  Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver, som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

  Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk og EU, og til en viss grad utforme din egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver. Du vil skrive politiske rapporter, taler og presentasjoner, samt planlegge og gjennomføre arrangementer, og gjøre kultur- og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside, Twitter og Facebooksider. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

  Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarn og Slovenias utenrikspolitikk og europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

  Kvalifikasjoner

  Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Studenter som har fullført en grad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene etter et eventuelt praktikantopphold. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene. Kandidaten kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere.

  Praktisk

  Praktikanten mottar et stipend på 15 000 kr per måned. Dette skal dekke levekostnadene i Budapest. Praktikanten dekker selv reise- og boutgifter, men ambassaden kan være behjelpelig med å finne bolig. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd.

  Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet dersom dette kan innpasses i graden, for mer informasjon: Traineeships abroad for students | Erasmus+ (europa.eu).

  Søknad

  I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet.

  Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål, samt eventuelt tidligere skriftlig arbeid – gjerne en rapport eller artikkel – lagt sammen i én PDF-fil, sendes til emb.budapest@mfa.no. Merk mailen med «Studentpraktikant V24 + Etternavn» i emnefeltet. Søknadsfrist 8. oktober. Aktuelle kandidater innkalles til telefon-/videointervju. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Emma Hylland Mediås (emma.hylland.medias@mfa.no) +36 20 467 9418 eller ambassaderåd Herman Baskår (herman.baskar@mfa.no) +36 20 321 2172.