JPO – Effective Governance and Digital Transformation Analyst

 • Engasjement
 • Moldova

Nettside Norecno Norec

Norsk senter for utvekslingssamarbeid. Over 600 deltagere reiser årlig på utveksling mellom Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

UNDP søker norsk juniorekspert til Moldova.

Har du lyst på ei spennande stilling i FN-systemet eller andre internasjonale organisasjonar? Då kan juniorekspertordninga vere noko for deg. Noreg finansierer ca 40 JPO-stillingar årleg og Norec koordinerar arbeidet med rekrutteringa til desse stillingane.

For meir informasjon om JPO-ordninga i FN og andre internasjonale organisasjonar, sjå Norec sine heimesider: Internasjonal karriere

Kva gjer ein juniorekspert?

Juniorekspertordninga i FN – Junior Professional Officer (JPO)

Juniorekspertar (JPO) i ein FN-organisasjon har følgande oppdrag:

 • bistår dei internasjonale organisasjonane med å bygge opp erfaring innan utviklingssamarbeid
 • bidrar med sin internasjonal kompetanse i norske miljø
 • blir ein ressurs for framtidig rekruttering av nordmenn til FN

Som juniorekspert arbeider du vanlegvis to år på samme kontor i ein FN-organisasjon, og eit tredje år på ein annan lokasjon. På denne måten vil du både få erfaring frå eit feltkontor og frå eit hovudkvarter i FN, anten det er Geneve, New York, Nairobi eller Addis Abeba. Du vil få ei unik internasjonal arbeidserfaring og få viktig kjennskap til korleis FN-systemet fungerer.

Du inngår som eit vanleg stabsmedlem på eit FN-kontor. Du får også ein mentor som skal gje deg oppfølging både i faglege og administrative spørsmål.

Ledige juniorekspertoppdrag:

UNDP har ledig et juniorekspertoppdrag som analyserådgivar innan effektiv styring og digitalisering i Moldova. For stillinga er det nødvendig med høgare utdanning innan eit relevant fagfelt og minimum to års arbeidserfaring.

Fullstending utlysing og søknadsskjema: Effective Governance and Digital Transformation Analyst, Moldova

Søk i god tid innan 30. september.

For JPO-stillingane gjeld følgande:

 • Du finn meir informasjon om stillingane på Norec sine heimesider
 • Du søker direkte til den internasjonale organisasjonen som har ledig oppdrag
 • Berre norske borgarar kan søke juniorekspertstillingane som Norec lyser ut

Generelle kvalifikasjonskrav

 • Norsk statsborgarskap
 • Utdanning på høgare nivå (minimum masterutdanning/tilsvarande) og to års relevant arbeidserfaring
 • God skriftleg framtstillingsevne
 • Svært gode engelskkunnskapar
 • Arbeidskjennskap til eit anna FN-språk blir lagt vekt på (spansk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk)
 • Sterke menneskelege og interkulturelle ferdigheiter
 • Internasjonal erfaring og tilpasningsdyktigheit

Vilkår

 • Det er organisasjonen du vert tilsett i som har arbeidsgjevaransvar, og vilkår for tilsetting vert bestemt av organisasjonen.
 • Løn på P2-nivå, pluss ulike tillegg som vert justert mot kostnadsnivå på tenestestad
 • Som tilsett i FN er du friteken for skatt, både i Noreg og i landet du gjer teneste i
 • Reise og flytteutgifter vert dekka for deg og medfølgande ektefelle, registrert sambuar/partnar og barn. Minst to års registrert sambuarskap må kunne dokumenterast
 • 30 dagars ferie pr år
 • Du må sjølv finne og betale for bustad
 • Du blir tilknytta FNs ordningar for sjuketrygd og ulykkesforsikring

Generell informasjon

For spørsmål til FN-stillingane, kontakt Norec ved å sende oss ein e-post på fn_stillinger@norec.no

 • Søknadsfrist: 30. september 2022
 • Arbeidsgivar: Norec
 • Omfang: Heiltid
 • Varigheit: Engasjement
 • Arbeidsstad: Moldova
Norec – illustrasjonsfoto

To apply for this job please visit estm.fa.em2.oraclecloud.com.