«Verdens viktigste møte denne uka» pågår nå i Trondheim. 14 ministere bak opprop for naturmangfold

trondheim_201218-696x458
Illustrasjonsfoto – Trondheim. Foto: Wikimedia Commons / Åge Hojem/Trondheim Havn

Trondheimskonferansen om biologisk mangfold startet tirsdag og varer ut uka. 14 miljøministere stiller seg bak opprop.

Natureksperter og naturvernere kommer denne uka sammen i Trondheim for å presentere det nyeste innen forskning som berører biomangfoldkonvensjonen. I tillegg kommer delegasjoner fra rundt 115 land.

14 miljøministere lanserer her også oppropet The Trondheim Call for Action som forplikter ministrene seg til å samarbeide for å levere en ambisiøs, sterk, praktisk og effektiv internasjonal avtale for naturmangfoldet.

I Trondheim denne uka møtes en rekke av verdens ledende eksperter på området; representanter fra – blant andre – World Economic Forum, OECD, FNs miljøprogram, konvensjonen for biologisk mangfold, EAT og WWF.

WWF – Verdens naturfond – kaller konferansen i Trondheim for «verdens viktigste denne uka»

Opprop for en internasjonal naturavtale

Miljøvernministre fra Norge og 13 andre land oppfordrer til en ambisiøs og forpliktende avtale for naturmangfoldet, gjennom oppropet The Trondheim Call for Action. Her forplikter de seg til å arbeide for en slik avtale, fram mot naturtoppmøtet i Kunming i Kina i oktober 2020.

— At arter forsvinner og natur bygges ned, er en like stor trussel for verden som klimaendringene. Vi må stanse ødeleggelsen av natur og få en avtale som forplikter landene og øker ambisjonene over tid. Naturen trenger sin egen «Paris-avtale», sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Trondheimskonferansen
OPPROP FOR NATURMANGFOLD: Miljøvernministre fra Norge og 13 andre land står bak et opprop for å få til en sterkere internasjonal naturavtale. De var samlet på et eget høynivåmøte under Trondheimskonferansen for naturmangfold. Foto: Klima- og miljødepartementet / Gerhardsen & Karlsen

Ola Elvestuen mener at 14 land er mange land:

— Jeg er glad for at så mange land stiller seg bak oppropet for et mer ambisiøst og forpliktende regelverk. Vi legger nå et løp for å få vedtatt et nytt regelverk under naturtoppmøtet i Kina i 2020, sier Elvestuen.

Bak oppropet står ministre og viseministre fra Canada, Kina, Colombia, Costa Rica, Tyskland, Finland, Frankrike, Indonesia, Japan, Serbia, Sør-Afrika, Uganda og Storbritannia sammen med Norge.

— I år må det være annerledes

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, sier dette om møtet:

– I år må det være annerledes. Naturvernere kan ikke lengre være de eneste som bryr seg, sier Solhjell.

WWF oppfordrer Trondheimskonferansen til å legge fundamentet for en internasjonal avtale for naturen, som skal fremforhandles i Kina neste år.

— En av de aller viktigste rapportene innenfor naturvitenskap, kanskje den viktigste noensinne, ble lagt frem i begynnelsen av mai. FNs naturpanel la frem forskning som viser at menneskeheten bruker mye mer natur enn vi kan uten å ødelegge økosystemene våre. Vi er helt avhengig av naturgoder som vann, luft, klimaet, jordsmonnet, pollinering og alt som kan høstes. Disse naturgodene kan vi ikke lenger ta for gitt, sier Solhjell.

— Gjennomgripende samfunnsendringer er påkrevd

Arrangøren for Trondheimskonferansen er Miljødirektoratet, som peker på at FNs naturpanel (IPBES) i sin globale utredning tegner et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden, og at gjennomgripende samfunnsendringer må til for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Funn fra Naturpanelets rapport vil bli presentert på konferansen, av de tre forskerne som har ledet utredningen:

  • Sandra Diaz, professor, CONICET – Universidad Nacional de Cordoba, Argentina
  • Eduardo Sonnewend Brondizio, Professor, Indiana University, USA
  • Josef Settele, professor, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Germany