– Dagens humanitære kriser er ofte komplekse og de varer lengre enn tidligere. Det er derfor avgjørende å sikre godt samspill mellom humanitær og langsiktig innsats innen utdanning. Education Cannot Wait samler både humanitære og langsiktige utdanningsaktører til felles og koordinert innsats, sier statsminister Erna Solberg.