Norsk folkehjelp peker ut 31 «atomvåpen-medskyldige» stater. Norge er blant disse

Nuclear Weapons Ban Monitor 2019.
Annonse
0df35289-4ce1-4536-a973-a8946c096846
Nuclear Weapons Ban Monitor 2019 ble lansert 16. oktober i New York. 

Norsk Folkehjelp lanserte 16. oktober årets utgave av Nuclear Weapons Ban Monitor. Dette fant sted på et arrangement under FNs generalforsamling i New York.

Rapporten måler fremgangen for atomvåpennedrustning generelt og FN-traktaten som forbyr atomvåpen spesielt. Den evaluerer også hvorvidt ulike staters politikk og praksis på atomvåpenområdet er i samsvar med forbudstraktaten eller ikke.

Nuclear Weapons Ban Monitor 2019 peker ut 31 land som såkalte «atomvåpen-medskyldige» stater. Norge er blant disse. Disse 31 landene har ikke atomvåpen selv, men godkjenner gjennom ordninger for utvidet kjernefysisk avskrekking at en eller flere allierte stater skal fortsette å besitte atomvåpen på deres vegne — og potensielt bruke atomvåpen på deres vegne.

— Det er ikke bare de ni atomvåpenstatene som står i veien for at det internasjonale samfunn skal oppnå målet om en verden fri for atomvåpen. Det gjør også de 31 atomvåpen-medskyldige statene. Forbudstraktaten, som ble vedtatt i 2017, gjør at det blir mer fokus på disse statenes rolle, sier Norsk Folkehjelps Grethe Lauglo Østern i en pressemelding. Hun er redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor.

De ni atomvåpenstatene og de 31 atomvåpen-medskyldige statene støtter ikke FN-traktaten som forbyr atomvåpen, mens totalt 135 land kategoriseres i rapporten som traktatens støttespillere.

Per oktober 2019 er det 135 stater som støtter atomvåpenforbudet. 32 av dem har ratifisert – det vil si forpliktet seg til å følge – forbudet. Ytterligere 48 stater har undertegnet, men ikke ratifisert ennå. I tillegg har 55 land stemt for forbudet i FN, men foreløpig verken undertegnet eller ratifisert.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

— Oppslutningen er høy i alle verdensdeler utenom Europa, der 34 stater (eller 69%) i dag er imot å undertegne den. Bare 17 land i verden har ikke tatt stilling til forbudstraktaten i det hele tatt ennå, forklarer Østern.

Forbudet blir bindende, internasjonal lov når 50 land har ratifisert. Blant statene som så langt har ratifisert er Kazakhstan og Sør-Afrika, som begge tidligere har hatt atomvåpen, men bestemt seg for å gi dem opp.

— Forbudstraktaten må brukes som et verktøy for å bryte ned flere tiår med stilltiende aksept for og medvirkning til atomvåpentrusselen. Den må også brukes til å oppfordre stater som Norge til å slutte å rettferdiggjøre «fordelene» med atomvåpen. Vi er ikke naive, sier Norsk folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!

2 KOMMENTARER

Comments are closed.