Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Etter korona-utbruddet: Sterk motstand i Asia mot handelen med ville dyr

WWF ber om at norske myndigheter prioriterer bekjempelse av miljøkriminalitet internasjonalt høyere.

Skinn av indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) og andre sjeldne kattedyr ligger åpent for salg i Cholon-distriktet i Ho Chi Minh-byen, Vietnam. Bildet ble tatt i 2002. Foto: WWF Verdens naturfond.

I en befolkningsundersøkelse utført i flere asiatiske land av WWF Verdens naturfond, svarte 9 av 10 at de mener deres lands myndigheter permanent må stenge de uregulerte markedene som selger eksotiske, ville dyr.

Det opplyser WWF Norge i dag.

Det er et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong som har besvart undersøkelsen.

– Viser at flere har fått øynene opp

Undersøkelsen har gransket folks holdninger til markeder som driver uregulert og illegal handel av ville dyr, i lys av koblingen mellom disse og koronaviruset. Målet har vært å kartlegge folks holdning til markedene, og hvor mange som vil støtte at de stenges ned for godt.

Ny generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: Ivan Tostrup / WWF

– Det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende at hele 93 prosent av dem som har besvart undersøkelsen, er motstandere av dyremarkedene. Det viser at flere har fått øynene opp for konsekvensene som vår håndtering av naturen har for mennesker verden over, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Bakteppet er at Verdens Helseorganisasjon, WHO, har konkludert med at koronaviruset høyst sannsynlig stammer fra dyreriket, og deretter har smittet over til mennesker gjennom handelen av ville dyr.

Bekymring for flere pandemier

79 prosent av dem som har deltatt i befolkningsundersøkelsen, tror det vil være et effektivt tiltak å stenge markedene for å unngå fremtidige viruspandemier. Like mange sier de er bekymret for at det vil komme flere pandemier om ikke myndighetene slår hardt ned på handelen av ville dyr.

– Vi i WWF deler denne bekymringen. Dette er en tung tid for oss alle, og tankene våre går først og fremst ut til de mange menneskene som er rammet av koronavirus-utbruddet. Nå må vi stå sammen og jobbe for å forhindre at noe sånt skal skje igjen, sier Karoline Andaur i WWFs nyhetssak.

Ni prosent av de spurte oppgir at de har handlet på slike markeder med ville dyr.

Ifølge WHO har minst 61 prosent av alle virus og bakterier som er farlige for mennesker, vandret over fra dyreriket. I tillegg til koronaviruset, gjelder dette blant annet SARS, MERS og Ebola-viruset. Kina forbød all handel av ville dyr 24. februar, som et svar på koronavirus-utbruddet som høyst sannsynlig stammer fra millionbyen Wuhan.

Nå håper WWF at andre land følger etter.

– Undersøkelsen gir grunn til håp. Når motstanden er så sterk i land der handel med ville, utrydningstruede dyr er vanlig, er grunnlaget godt for å gjøre noe med problemet. WWF jobber i mange land for å få slutt på handelen. Nå må også norske myndigheter prioritere miljøkriminalitet høyere internasjonalt. Vi må øke støtten til CITES og andre organer som arbeider med dette, og jobbe for en sterk og forpliktende naturavtale når denne fremforhandles neste år, sier Andaur.

Hver fjerde dyreart er utrydningstruet

WWF skriver at etter ødeleggelser av naturområder utgjør handel av ville, utrydningstruede dyr den største trusselen mot verdens biologiske mangfold. Organisasjonen viser til en rapport utført i 2019 av FNs Naturpanel, som konkluderte med at om lag 25 prosent av verdens dyrearter er utrydningstruet.

– WWF Verdens naturfond er ikke mot lovlig og regulert jakt og handel med viltkjøtt, da dette kan være en viktig næringsvei for folk i mindre tett befolkede strøk. Men jakt og handel må, i tillegg til å følge loven, være bærekraftig og på naturens premisser, sier Karoline Andaur.

Om WWFs befolkningsundersøkelse:

  • Undersøkelsen er den første som omhandler folks oppfatning av sammenhengen mellom koronavirus-utbruddet og salg av ville dyr på markeder.
  • Den er utført mellom 3. og 11. mars 2020 av det uavhengige innsiktsbyrået GlobeScan, på vegne av WWF.
  • Et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong – til sammen 5000 personer – har deltatt i undersøkelsen.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT