Ullmann Øie, portrett
Kjell Erik Ullmann Øie er valgt til ny leder i Frivillighet Norge. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

Den nyvalgte lederen understreker betydningen frivilligheten og Frivillighet Norge har i det norske samfunn og ser fram til arbeidet med å styrke organisasjonene.

– For meg er frivilligheten nødvendig for folkehelsen, den representerer et sunt samfunnsengasjement og den bidrar til å løse viktige behov i samfunnet, sier Ullmann Øie.

Ullmann Øie har tidligere vært generalsekretær i Plan Norge og statssekretær i både Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet for Arbeiderpartiet. Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som har over 50 000 lokallag i hele Norge.

Valgkomiteen la i sin innstilling vekt på at Kjell Erik Ullmann Øie (60) har lang og bred erfaring som ansatt og tillitsvalgt i større og mindre frivillige organisasjoner, skriver organisasjonen i en pressemelding. Ullman Øie startet med vervet som leder av Det Norske Forbundet av 1948 (nå Foreningen FRI).

– Jeg takker for tilliten gitt meg av årsmøtet. Frivillighet Norge er en viktig aktør i det norske samfunnet, og for en som har jobbet store deler av sitt liv i skjæringspunktet mellom organisasjonsliv og politikk er det særlig spennende å få bidra til å løfte dette feltet ytterligere, sier Ullmann Øie.

- Annonse -

Ullmann Øie er utdannet sykepleier og har også vært aktiv i Norsk Sykepleierforbund. Han arbeider i dag som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon i Oslo, avdeling samfunn og utvikling, og han er nominert til styreledervervet av Kirkens Bymisjon.

Det er Frivillighetens samarbeidsforum som 28. mai valgte Ullmann Øie til styreleder.

- Annonse -Frontrunner.site

Full momskompensasjon og krisepakker til frivilligheten

Den nyvalgte styrelederen ser fram til å arbeide for frivillig organisasjoners rammebetingelser i Norge, og trekker spesielt frem kampen for full og regelstyrt momskompensasjon og økonomiske støtte til frivillige organisasjoner som er rammet av koronakrisen som viktig framover.

– Dette vil bli et lagarbeid også under min ledelse, og det er vel naturlig å peke på særlig to utfordringer: Vi må jobbe videre med en full og regelstyrt momskompensasjon og vi må se på hvilken betydning pandemien har for frivilligheten både på kort og lang sikt, sier Ullmann Øie.

FAKTA: Frivillighet Norge

  • Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum.
  • Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.
  • Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

- Annonse -
- Annonse -
Støtt global journalistikk, tegn abonnement på Transit magasin