Kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd kostet 34 millioner kroner

Nå er det endelige regnskapet klart.

Erna Solberg taler til FNs sikkerhetsråd. Her skal Norge sitte de neste to årene. Foto: UN Photo/Kim Haughton
Annonse

1. oktober går Norge inn som observatør til FNs sikkerhetsråd. 1.januar går Norge på som et av de 15 medlemmene i rådet for perioden 2021 til 2022.

Kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd kostet til sammen 34 millioner kroner. Regnestykket finner du nederst på denne siden.

I forkant av valget 17. juni gjennomførte Norge en valgkampanje i perioden 2016-2020. Kampanjen besto i hovedsak av omfattende diplomatisk virksomhet overfor FNs medlemsland for å fremme Norge som samarbeidspartner i FN.

«Åpenhet om pengebruk i forbindelse med kampanjen har vært en viktig prioritering. Derfor har Utenriksdepartementet hvert halvår publisert en oversikt over påløpte kostnader», skriver departementet i en pressemelding i dag.

Kostnadene inkluderte reiser, representasjon, kursing og faglig forberedelse, kampanjemateriell og profilering, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger, utgifter til to studieturer og én vandreutstilling.

Lønn og andre kostnader for fast ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene er ikke inkludert i regnestykket. Det er heller ikke tjenestereiser som ikke har kampanjen som hovedformål. 34 millioner utgjør altså kun de ekstraordinære utgifter direkte knyttet til kampanjen for et norsk sete i Sikkerhetsrådet. Totalkostnaden er dermed høyere om man tar inn ordinære lønns- og driftskostnader.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

Dyrere enn Sverige, MYE billigere enn Australia

Sverige brukte mindre enn Norge på sitt kandidatur, ca 27 millioner kroner, men fikk senere skarp kritikk. Den svenske regjeringen fløy inn 27 FN-ambassadører til Stockholm for å sikre seg stemmene deres. Reisen ble betalt med bistandspenger, og den offisielle anledningen var at de skulle delta på et klimaseminar, skriver Bistandsaktuelt.

Australia brukte hele 300 millioner kroner på sitt kandidatur i 2012. Blant annet inviterte de 100 FN-ambassadører på en kostbar rundreise «Down Under». 

En utgift som holdes utenom Utenriksdepartementets regnestykke er Statsbyggs kjøp av ambassadørbolig i New York til hele 87 millioner kroner, slik VG rapporterte om.

Her er hele regnestykket:

Påløpte merkostnader
til kampanje
2016201720182019 2020
Reiser med kampanjeformål111.9651.053.9581.296.2462.150.643355.253
Representasjon 12.09932.25948.68324.408
Kampanjemateriell og profilering 838.3073.353.7111.281.233455.571
Kurs, seminar og faglig forberedelse 16.661597.562590.41135.806
Til utenriksstasjoner for representasjon og reiser 500.0003.725.0005.059.9391.511.625
Tildeling ambassaden i Pretoria for utstilling   2.000.0000
Lønn midlertidig ansatte/spesialutsendinger 31.850824.3792.023.6502.085.126
Studietur FN-ambassadører   3.933.64476.049
Totalt NOK        111.9652.452.8759.829.15717.088.1944.543.840
      
Påløpte kostnader 2016-2020 NOK 34.026.031

Koronapandemien 2020 førte til endringer i de siste tre månedene av valgkampinnspurten. Utgiftene til reiser og representasjon både ved utenriksstasjonene og i departementet i 2020 ble lavere enn forventet. Samtidig påløp utgifter til gjennomføring av digitale møter og arrangementer.

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!

Legg igjen en kommentar